TØNSBERG: Denne uken ble det klart at også de to konsulentselskapene som har kvalitetssikret Statens vegvesens anbefaling, mener en tunnel fra Teie og bru til Korten er den beste løsningen på Tønsberg-regionens transportutfordringer.

Konsulentene vil ha bru, og de vil ha den så tett på sentrum som mulig.

Planene opprører kultur- og historieinteresserte tønsbergensere, som mener veivesenet ikke har vurdert hva en firefeltsvei over Byfjorden vil bety for Tønsberg som middelalderby.

– Rene galskapen

Leder av Kulturarv i Vestfold fylkeskommune Terje Gansum mener utredningen har store mangler.

– Veivesenet har ikke på noen måte behandlet kulturminnehensyn, kulturlandskap og nasjonale verdier knyttet til Tunsberghus. Det hopper, nesten som vanlig, totalt bukk over nasjonale kulturminneverdier. Restene etter Norges største middelalderborg er overhodet ikke berørt i rapporten, sier han.

Han mener det vil være en katastrofe for kulturminnevernet nasjonalt dersom brua blir bygget.

– Å ha en motorvei hengende på høyde med Slottsfjellet ute i fjorden er i mine øyne rene galskapen. Hvis dette blir noe av tar vi ikke det historiske ved byen seriøst. Da blir det bare tomprat og festtaler. Jeg mener dette er et være eller ikke være for middelalderbyen. Man henger ikke en svær motorvei i lufta over Byfjorden hvis man mener historie og identitet er viktig, sier han.

LES OGSÅ: Gammel by under press av utviklingen

– En rasering

Styreleder Einar Chr. Erlingsen i Stiftelsen Nytt Osebergskip er like opprørt.

– Hvis brua blir bygget, er det en total rasering av Tønsberg som historisk by. Jeg mener det vil være helt ødeleggende for kulturlandskapet, Slottsfjellet og Nordbyen. Blir brua satt opp, kan vi på en måte si farvel til det historiske Tønsberg, sier han.

Hen er enig med Gansum i at rapporten mangler en vurdering av hva brua vil bety for byen som kulturminne, og sier han vil fortsette å kjempe mot byggingen av brua.

–Dette blir en forferdelig tung kamp, men den er utrolig viktig for Tønsbergs framtid. Jeg håper alle som har følelser for Tønsberg som historisk by nå reiser seg opp og protesterer.

LES OGSÅ: Bevar utsikten, spar penger

– Ubotelig skade

Prosjektleder Terje Lyngås Floberg i Middelalderfestivalen mener en bru til Korten vil ha stor innvirkning på hvordan Tønsberg sentrum oppfattes.

– En by som pryder seg med å være en fjordby og bryggeby vil få en trafikkmaskin på et sted mange mener det er ganske idyllisk å se utover. Å se solnedgangen fra brygga vil aldri bli det samme, sier han.

– Hvis man skal tenke i et lengre perspektiv, og bruke det at Tønsberg er en middelalderby også i fremtiden, vil et prosjekt som dette gjøre ubotelig skade.

Leder av Slottsfjellets venner Laila Bengson mener brua vil være en «katastrofe for byen».

– Middelalderbyen Tønsberg og Slottsfjellet blir langsomt knust fra alle kanter. Det er selve identiteten til Tønsberg vi nå ødelegger, sier Bengson.

Kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke går inn for konseptet med en fastlandsforbindelse fra Kaldnes til Korten, men i neste runde skal det også utredes om trafikken kan gå i tunnel under fjorden. Nøtterøy-ordfører Roar Jonstang sa tidligere denne uken at han ser på tunnel som mest realistisk.