Urijazz slipper ungtalentene ut på konsertscenen

Sammen med sine lærere, skal musikkelevene fra Greveskogen nå få vise hva de er gode for.