– Blir trykket på legevakten for stort blir ventetiden naturligvis lang. Dette vil ikke gå ut over dem som trenger øyeblikkelig hjelp, sier avdelingsoverlege ved Tønsbergregionen legevakt og ØHD, Bhupinder Jassal, og fortsetter:

Men for pasienter med tilstander av ikke-akutt karakter kan ventingen oppleves frustrerende.

Nå er tiden der brannmanetene fletter tentaklene rundt anklene, båtfolket herjer på bølgene og flere kaster seg på sykkelen. Turistsesongen er i gang og befolkning i distriktet øker fra 100 000 til 140 000 innbyggere.

Kombinerer man dette med at fastlegekontorene har redusert åpningstid og ferieavvikling, får man en interkommunal legevakt under mye press.

Kun en fjerdedel av dem som opprinnelig oppsøker legevakten trenger akutt hjelp. Omtrent halvparten av dem som tar turen gjør det forgjeves.

På dagtid skal du til fastlegen

– Det er fastlegen som kjenner pasientene sine best. Legevakten har ingen mulighet til å følge opp pasienter eller utrede kroniske tilstander. Så vi håper at folk kan bli flinkere til å bruke legevakten på riktig måte, sier tjenesteleder for sykepleierne Elisabeth Sæther.

Prøver du lykken på fisketur klokken ni på morgen. Men ender opp med kroken i egen nese og ikke fiskens, er det fastlegen du først skal oppsøke.

Er fastlegen av spesielle grunner ikke tilgjengelig eller skjer skaden klokken ni på kvelden, kan du ringe legevakten, som på dette tidspunktet vil hjelpe deg med den akutte skaden.

Ved veldige alvorlige tilstander som hjertestans, mistanke om hjerteinfarkt eller andre former for alvorlige pustevansker og store brannskader, samt større ulykker er det 113 som skal kontaktes.


Vente i to timer eller to minutter?

Mange har kanskje blitt sittende timevis på venterommet med øynene klistret på viseren overbevist om at den ikke rører seg. De akutte tingene prioriteres og du blir sittende, som skaper lange køer og frustrasjon.

– Vi ønsker alltid å forbedre våre rutiner og kvaliteten på helsehjelpen vi tilbyr, for vi forstår at det å sitte her i timevis er frustrerende, men de akutte tingene prioriteres, sier Elisabeth Sæther.

Det er ønskelig at alle pasienter ringer 116 117 først slik at legevakten får vurdert om det er behov for øyeblikkelig hjelp.

– Veldig mange som tar kontakt med legevakten trenger ofte bare et råd, de trenger ikke møte opp her. Vi avviser ingen, men noen kan bli anbefalt å oppsøke fastlege eller få medisinskfaglige råd, sier hun.

Tønsberg legevakt er en av de største legevaktene med raskest svartid i landet, over 86 % av telefonsamtalene besvares innen to minutter.

– Det å slå på tråden kan være bedre både for deg selv og pågangen på legevakta, en ekte vinn-vinn situasjon, sier Sæther.

Har du ventet lenge er det fordi legen må prioritere andre pasienter som trenger helsehjelp raskere. På Tønsberg legevakt benyttes det et triageringsverktøy som angir en prioritering av hastegrad på pasientenes helsetilstand. Det benyttes for å ikke overse alvorlige tilstander.

De med mest alvorlige symptomer og akutt behov, får legetilsyn først.

Legevaktbilen

På hverdager er det tre leger på vakt og i helgen/helligdager er det fire, men på veien kan du også se en ekstra ressurs på fire hjul.

– Vi er veldig fornøyde med legevaktbilen, som er et samarbeidsprosjekt med spesialisthelsetjenesten. Det er meget verdifullt at legen har muligheten til å rykke ut til pasienten, forteller Bhupinder Jassal, og fortsetter:

– Da unngår ambulansen unødvendige utrykninger og politiet slipper å gjøre i stand en patrulje for å frakte pasienter til legevakten.

Bilen har nå vært på veien i snart ett år, og har mottatt gode tilbakemeldinger fra politiet og hjemmesykepleien.

Spesielt nyttig er legevaktbilen for pasientgrupper som har vansker med å komme seg til legevakten. Disse kan få hjelp hjemme eller på institusjonen de oppholder seg ved.

– Legevaktens mål er å ivareta befolkningen, yte profesjonell helsehjelp og møte alle pasienter med respekt, omsorg og empati. Vi er den eneste kommunale legeressursen i 130 av ukas 168 timer. Derfor er vi avhengige av å prioritere de som trenger akutt helsehjelp når fastlegekontorene har stengt, sier Jassal.