«Transit Vestfold» på Haugar profilerer kunstnere med Vestfold som utgangspunkt, og tross forskjellene er internettet og det multimediale en åpenbar referanseramme for flere av dem. Christian Boulds vegg av manipulert brudefoto peker mot nettprofilering der alt brettes ut og selges. Også det private og presumptivt uskyldsrene, som kan vris fra lykke mot skam, overgrep og brutte illusjoner.
«Mushots» går igjen for tiden; offisielle arrestasjonsfoto alle kan laste ned med angitt navn og forbrytelse. Når Bezhad Farazollahi og André Therani med henholdsvis «American Rhapsody» og «One Hundred and Eighty-Eight-Liner» løfter dette inn i kunstgalleriet, peker de også på det etisk problematiske ved praksisen, uten navn delanonymiseres den gjentatte, nå estetiserte, uthengingen.

På utstillingen er det metareferanser, som alltid i kunsten: Mens noen ser linjer til Rembrandt finner andre forbindelser til «Grand Theft Auto». Det velges fra den teknologiske, populær- og subkulturelle menyen mer eller mindre veloverveid, men er det kunstnerisk pregnant? Bruken kan i mye av dagens kunst i stedet for å virke angjeldende oppleves som et utstudert og reduserende element, om enn fascinerende for kunstneren selv.
Hanne Rivrud Nansen benytter inspirasjon fra eget barn er i videoen «Tabula Rasa». Barnet er med via lyd, mens stemningen hinter mot en hjemlig og nær tilværelse. Tittelen gjentar det gamle spørsmålet: Er mennesket fra fødselen et ubeskrevet blad? Farger og vuggende rytme skaper en fascinerende komposisjon på tre lerreter. Vann som i livets opprinnelse, rødt som i blod, sinne og energi. Årstider og vekst, fra vann til det jordbundne og tilbake, meditativt mellom harmoni og kaos.

I Anne Trægdes installasjon står sivilisasjon mot natur på en foruroligende måte. Rommet vibrerer mellom språklige formuleringer og skulpturale svar på aktualiserte spørsmål: hva gjør vi her på kloden, hva gjør vi med kloden. Når Trægde omformulerer humanismens tese fra «intet» til «alt menneskelig er meg fremmed», er det som en konstatering av jorden selv.
Symboler på naturfenomener og en ruin trigger tanketumlingen: Av jord gror noe som opphøyes til kultur, her i form av utsøkte glassflakonger. «Men jeg bor her ennå», konstaterer Anne Trægde, på sivilisasjonens og menneskenes vegne. I tillegg til de nevnte vises arbeider av Anna Særnblom, Lars Trægde, Peder K. Bugge, Rune Andreassen, Bjørn Erik Haugen og Espen Henningsen.
Er man i transitt er man på en mellomstasjon. Disse kunstnerne beveger seg via Vestfold videre i kunstens verden. «Transit Vestfold» åpner for bredspektrede og utfordrende blikk på vår tilværelse og vises til 22. mai.