Gå til sidens hovedinnhold

Kunsten å bli helt grønn

Artikkelen er over 1 år gammel

Vi vet at vi må gjøre noe. Vi må gjøre mer enn det vi gjør i dag.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi vet at vi må gjøre mye og fort fordi klima- og naturforskere forteller oss om dramatiske konsekvenser. Vi vet også at det har vært for mye snakk og for lite handling – til nå. Det gjelder hver og en av oss, det gjelder det offentlige og det gjelder næringslivet.

Ungdom og klima

Ungdommen går til streik og peker på oss voksne – at vi må gjøre mer. At vi må slutte å bare snakke og begynne å handle. De har et poeng i at det er vår generasjon som har skapt klimakrisen mens det er deres generasjon som vil få konsekvensene og må betale regningen. FN`s klimapanel gir oss 11 år på å snu utviklingen og redusere klimautslippene med 40 %. Dette vil kreve en samfunnsendring i et omfang og hastighet som aldri før har skjedd.

Norge i klima-krisens tid

Klima- og miljøutfordringene, som nå i større og større grad gis krise-status, er globale, men de rammer med stor urettferdighet. Norge er et unntakstilfelle i verdensmålestokk. Vår rikdom er basert på eksport av klimautslipp (olje og gass) samtidig som vi er begunstiget med vakker natur og klimanøytral vannkraft. I tillegg vil vi kunne oppleve at klimaendringene faktisk fører til et varmere og slik sett gunstigere klima. Hver og en av oss er således stilt overfor det dilemma at vi har vanskelig for å ta inn over oss alvoret i klimaendringene samtidig som vi nødig vil gi fra oss noe av vår privilegerte økonomiske velstand. Norge har imidlertid alle forutsetninger for å bli et foregangsland på klima og miljø hvis vi bare tar utfordringen og tør tenke nytt og framtidsrettet.

Klima versus miljø

Miljø- og klimakrisen har fått en ny omdreining nå når FN´s naturmangfoldpanel offentliggjorde sin omfattende rapport i mai i år. Tap av biologisk mangfold, utryddelse av arter i et alarmerende tempo peker på og utfordrer vår forestilling om fortsatt økonomisk vekst. Rapporten konkluderer tvert i mot med at vi må søke å redusere vårt økologiske fotavtrykk hvis vi skal snu utviklingen.

Mer bærekraft = høyere kvalitet?

Disse problemstillingene er globale og vil kreve et internasjonalt samarbeid som forplikter til omfattende og konkret tiltak. En løsning på problemene uten et overnasjonalt politisk rammeverk er utenkelig. Samtidig kreves en storstilt omstilling i næringslivet fra en forurensende og ressurskrevende industri, til et mangfold av grønne, smarte og bærekraftige virksomheter. På dette feltet skjer det mye idag og mange løsninger peker i retning av å være både mer bærekraftig og gi en høyere kvalitet.

Deg og meg

Men dette koker også ned til deg og meg, til våre holdninger og til hva vi faktisk gjør. Endringer kommer oftest nedenfra og er en sum av holdningene og handlingene til hver og en av oss. Det er imidlertid få av oss som blir motivert av å få høre hva vi bør gjøre, hva som er «riktig» å gjøre eller hva en bør føle skam over hvis en gjør – eller ikke gjør. Det er også åpenbart at ensidig fokus og informasjon om miljøproblemene ikke utløser en proporsjonal handlekraft. Hva om en fokuserer på tiltak og handlinger som både er miljø og klimavennlige og som samtidig bidrar til god helse eller høyere livskvalitet? Å redusere kjøttforbruket er et eksempel på et slikt tiltak. Det som kreves er at vi er villige til å foreta de nødvendige endringene og tørre å tenke nytt.

Det er ikke nok å tenke, du må gjøre noe

Vi kan alle gjøre noe og vi kan alle gjøre mer i forhold til klima og miljø enn vi gjør idag. Ved å fokusere på enkle, praktiske handlinger vi kan gjøre i hverdagen vil vi oppnå to ting. Vi vil bidra til faktiske endringer gjennom å bli bedre på å sortere avfall, sykle til jobben, reparere ting, redusere på kjøttforbruket osv. Vi vil samtidig bli mer bevist og mer engasjert og positive til miljøtiltak.

Å løfte sammen


Miljø og klima representerer den største og viktigste politiske i saken som står for døren nå, og enda mer i de følgende årene som kommer. Det er liten tvil om at miljø- og klimasaken kommer til å bli akselerert i betydning og omfang i de nærmeste årene. Saken krever at en evner å løfte diskusjoner fram til vedtak og handling på en måte som snarere løfter og forener det politiske landskapet enn å virke splittende og partipolitisk. Vi må løfte sammen, vi må skaffe oss tilstrekkelig kunnskap, vi må tørre å tenke nytt og ikke minst befeste en tro på at en grønn utvikling ikke bare er nødvendig men også mulig og til og med kan gi en økt kvalitet.

Kultur som døråpner – Grønn Øy Festival

Hva skal til for å få til en grønn utvikling? Grønn Øy Festival som arrangeres for første gang i begynnelsen av august i år har nettopp som formål å bidra til en bærekraftig utvikling på Tjøme og i Færder kommune. Festivalen har som overskrift; «Det er ikke nok å tenke. Du må gjøre noe». Festivalen ønsker i større grad å vise fram muligheter og løsninger enn et negativt fokus på miljøproblemene. Festivalen fokuserer på kultur fordi kultur har i seg muligheten for å åpne opp for inntrykk og forståelser på en annen måte en ren kunnskap og fakta. Slik kan Grønn Øy Festival bli en døråpner til et bredt miljø- og klimaengasjement.
 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.