Til nå er det brukt over 100 millioner kroner på dette prosjektet, Dessverre har ikke politikerne penger til prosjektet, og jobber nå med å «barbere» det for å få det billigere. Men fortsatt er det ikke kommet penger så vi kan begynne byggingen.

Broen ville koste oss over 4 milliarder kroner, og det er altfor mye. Min/vår vei er billigere, og har ingen problemer, øyfolk skal ikke flytte fra hus og eiendom. Men problemet er at politikere ikke vil ha den veien, tror jeg. Hvorfor de ikke vil ha den, vet jeg ikke.

Veien blir en tunnel fra Borgheim under Vestfjorden og Stokkelandet og opp på E18, ved Ramsum. Lengden på tunnelen vil bli omtrent 7 km. Prisen blir omtrent 2,7 milliarder kroner for ferdig vei.

Men det kan også bli vei til Stokke t/r E18 ved Ramsum og Brunstad t/r E18 også til den prisen. Byggetid blir omtrent to til fire år. Ferdig innen 2026 hvis politikerne bestemmer seg nå. Men dess lengre tid det går, dess dyrere blir det, med omtrent 1 million pr. måned., tenker jeg. Tunnelen blir bare for biler, uten taklys. Bare ledlamper i kjørebanen som viser bredden på kjørebanene. Men bare tofelts vei. På sidene blir det gult lys, midt i banen hvitt lys. Brannslukningsapparat for hver 100. meter, vannledning i hele tunnelen med hurtiguttak for hver 100. meter. Video i hele tunnelen som styres av brannvesenet pluss ambulanse 24 timer i døgnet. Tunnelen har mulighet for at de som vil kan bruke telefon i bilen. Plakater i tunnelen som viser om det er 1 km til utgangen, 2 km til utgangen, 1 km til utgangen, 500 meter til utgangen, og 100 meter til utgangen. Ved utgangen er det en plakat hvor det står: «Takk for at du kjørte pent i tunnelen, god tur videre!»

Jeg tror at tunnelen vil bli ekstra fin og trygg med bilder på veggene, flombelyst, bildene kan være av laget av kjente kunstnere eller av skoleungdommer. Ingen reklame for leker og matvarer. Men at det kan være reklame for restauranter og hoteller er greit for et halvt år ad gangen. Min/vår vei blir en sikker vei å kjøre for alle. Det kan også bygges tilfluktsrom med kjøkken, dusjer og WC. Færder har ikke nok tilfluktsrom for øyfolket, som det kan være aktuelt å bygge også?