Gården med eiendommene rundt ble kjøpt av Alf Larsen i 1922. Han var en ganske spesiell kar, oppvokst på Hudøy eller Hui, som det den gang het. Alf Larsen grodde på en måte opp av havlandet her. Han har skrevet mange heftige dikt om naturen her ute, og hans dikterstue ble oppført i nærheten av denne lille stua ved fjorden.

Vår lille sommerhytte befant seg i dette området, og jeg minnes at han ikke var direkte enkel å komme ut for, om man skulle treffe ham i skogene rundt Berstad. Han ønsket mest av alt at hele dette landskapet skulle bevares slik det var, og hadde nok en del motstand da badegjestene begynte å innta Tjøme etter krigen.

I denne sammenheng fikk han i 1942 fredet hele området. Det ble lovfestet at ferdsel ble ulovlig, det skulle aldri hugges et gammelt tre, og langs jordene skulle ingen ting ryddes. Jeg husker selv jeg var litt nervøs for å bli tatt på fersken for å befinne meg i Dirhueskogen. I dag er det heldigvis lov å ferdes der på merkede stier.

Litt underlig er det å erkjenne at på mange måter kan vi takke at Alf Larsen for at denne urskogen fortsatt står slik den har gjort siden tidenes morgen.