I verden lever i øyeblikket tre og en halv milliard kvinner.  Mange av dem går på skole, men ikke alle. Det blir stadig færre kvinnelige analfabeter, men fortsatt er det for mange. Bare dette ene problemet vil det ta tiår å løse.

Ytterst få kvinner i verden har det vi liker å kalle reell likestilling – det vil si at de har like muligheter som menn innenfor yrkesvalg, livsvalg og økonomi.

Dagens unge kvinner her i landet, lever som om deres rettigheter er selvsagte og varige, og at de har vært det lenge.  Slik er det absolutt ikke.  Norske kvinners rett til å drive idrett, arbeide og selv velge sin livsvei er av temmelig ny dato.

Rettighetene er også skjøre, og utsatt for innskrenkninger.  Mange tror at kvinnelige biskoper, piloter og maskinkjørere er beviset for at likestillingskampen er vunnet.  Globalt stemmer jo ikke dette.  I Saudiarabia er det utviklet en mobilapp som gir mennene full oversikt over «sine kvinner».  Den er veldig populær. Verden er full av eksempler på arkaisk tenkning og overbevisning.

Både menn og kvinner i Norge bør huske på at vi tilhører de privilegerte, verdens toppskikt som har et samfunn som kan unne seg likestilling og tilnærmet like rettigheter for både menn og kvinner. 

Ingen regel er uten unntak: Ikke alle kvinner i Norge lever likestilt, noen kvinner undertrykkes både av samfunnet og av sine nærmeste. Men generelt lever og bor vi på toppen av verdens tak med hensyn til det å være menneske.

Åttende mars er verdens kvinnedag, ikke Norges kvinnedag.  Å bidra til å hjelpe kvinner opp og fram handler om å kjempe fram politikk og holdninger i alle verdens land slik at ethvert land kan hente fram sine beste ressurser hos begge kjønn, eller alle sine beboere uansett hva de definerer seg selv som seksuelt, kjønnsmessig eller religiøst.

I alle samfunn i verden trengs vi alle, på en eller annen måte.  Kvinner bør derfor være kvinner best, og menn bør bidra til det gjennom solidariske holdninger og handlinger.

Fredelig åttende mars!