Jeg elsker barnehagen vår. Min datter på fire trengte tilvenning for å starte igjen etter mange uker hjemme på grunn av stengingen av samfunnet. Det gikk fint for vårt barn å starte i barnehagen igjen, hun har faktisk aldri trivdes bedre.

Mange foreldre kom til meg og fortalte det samme: at barna deres elsket barnehagen under de strenge tiltakene. Det har vært små grupper, faste ansatte: Det beste for barna. Nå er det ferie og det er lett å tenke på andre ting. Men jeg mener at vi må bruke tid å reflektere over hva slags barnehage vi ønsker fremover. Et smittetiltak kan ikke være det som definerer god eller dårlig barnehage. Det er vi voksne som trenger barnehager. Våre dyrebare og verdifulle barn er her mange timer i uken fordi vi skal få mulighet til å være på jobb og delta i samfunnet. Da må vi voksne ta ansvar for at barnehagene er så gode som de kan være.

Vår regjering har brukt mye penger på skolen, å endre læreplanene og opplæringslover. Nå er det på tide at barnehagene får et løft! Jeg er ikke opptatt av at alle ansatte i barnehager må være pedagoger, men halvparten av ansatte bør være barnehagelærere. For det handler om at alle barn skal fanges opp, og de som trenger det mest, må sikres et godt barnehagetilbud. Men det å få på plass en bemanningsnorm er like viktig. Fordi nok voksne, kjente mennesker for barna, det skaper trygghet. Og det gir mulighet for utfoldelse for barna våre gjennom lek, samspill og kreativitet.

Barnehage er ikke skole

Mitt og ditt barn skal ha et fang å sitte på i barnehagen, når de trenger det. Det mener jeg de fortjener. Da må vi løfte opp barnehager, og ikke bare snakke om nok plasser. Men bedre kvalitet. Da må vi høre på barna: Det viser seg at små grupper for små barn fungerer godt. Forutsigbarhet og voksne som har tid til tilvenning, og vikarer som kommer når noen er syke. Barnehage skal være et sted for å leke, lære seg sosialt samspill og ha det gøy.

Barnehagen skal ikke drive med testing og skole, men når min lille jente på 4 år kommer hjem med bokstavene i navnet hennes, kun stokket litt om så må jeg også akseptere at det er en del av det å være barn, å strekke seg etter mer. Men det er ikke et mål for meg at de lærer seg å lese og skrive før de begynner på skolen, det er mer en nok å lære seg trygghet og leke i barnehagen!

Akkurat nå har barnehagene sommer tid eller sommer stengt, og det gjøres forberedelser til mange små på 10 og 12 måneder gamle barn som skal starte 1.august. Det er vanskelig å gi fra seg barna, men når barnet er fornøyd etter en dag og de ansatte takker for lånet, så gjør vi barnehagen så god som mulig.