Vi stiller oss tett bak Torvik og politikerne som i TB-saken «Raser mot sammenslåing av barnehager ...» (02.12.20) argumenterer for at denne prosessen er forhastet. I likhet med dem ønsker vi, som småbarnsforeldre bosatt i Vestskogen, å bevare de små barnehagene i vårt nærmiljø.

Men aller mest er vi kritiske til den foreslåtte beliggenheten, som er tomten til gamle Herstad skole ved fylkesvei 308/Kirkeveien. Den desidert mest trafikkerte og ulykkesbelastede veien på Nøtterøy.

LES OGSÅ: Raser mot sammenslåing av barnehager. Nå har Charlotte opprettet underskriftskampanje: – Dette er forhastet

Det er kjent at begrunnelsen om sammenslåing er økonomisk motivert, og at en stor barnehage med minst 220 barn skal sikre Færder kommune stordriftsfordeler. Men valg av beliggenhet for en ny storbarnehage på Herstad kan verken sies å være barnehagefaglig eller politisk forsvarlig, når det skjer som direkte konsekvens av at kommuneadministrasjonen ønsker å selge tomtene i Vestskogen med størst mulig fortjeneste.

Er det riktig at våre barns gode og trygge hverdag blir nedprioritert for at kommunen skal lage barnehage så billig som mulig?

LES OGSÅ: Mathias (37) kjøpte hus langs skoleveien: – Trodde det ville være trygt her, men der tok jeg feil

Færder kommune ønsker å framstå som en barnevennlig kommune som ønsker tilflytting. Hindre forgubbing. Et sted å leve trygt og nært. Å gå for en ny storbarnehage ved kommunens mest trafikkerte vei, er å ta et stort skritt i feil retning. Skaden blir uopprettelig om politikerne nå låser seg til utredning av bare én mulighet.

LES OGSÅ: Tre små barnehager i Færder kan forsvinne

Hvorfor ikke se til Vestskogen?

Mange barnefamilier har valgt å bosette seg i Vestskogen nettopp på grunn av nærheten til de små barnehagene som finnes her i dag. Søknadstallene fra 2018 viser at Vestskogen krets hadde 102 søkere mot 41 søkere i Herstad krets (tall fra kommunale og private barnehager). Tallene sier tydelig noe om hvilke områder foreldre ønsker at barna skal være i.

Vi ønsker at politikerne skal ta med Vestskogen i vurderingen ved opprettelse av en ny, stor barnehage. Det er ikke godt nok at vurderingene om lokasjon baserer seg på at det er rimeligere å bygge på Herstad, og at tomten på Vestskogen kan selges til en høyere pris.

LES OGSÅ: Charlotte og Mats er bekymret: – Tyder på at Færder ikke satser på barn og barnefamilier

To av de tre barnehagene som skal slås sammen er lokalisert i Vestskogen. Ifølge tall fra Færder kommune var det 30 barn og familier, i hovedsak bosatt nord på Nøtterøy, som ikke fikk plass i en barnehage de hadde søkt seg til i 2020. Hvorfor ikke tilby en barnehage der familiene faktisk er bosatt, og der foreldrene ønsker at sine barn skal være? Det er sannsynlig at hovedvekten av barna i årene som kommer vil bo i, eller i nærheten av, Vestskogen, og de vil i tillegg ha større mulighet til å ta miljøvennlige valg som å gå og sykle med en barnehage i sitt nærmiljø.

LES OGSÅ: Om ett år legges to skoler ned. Sjekk hva det trolig blir bygd på skoletomtene

Naturen som nærmeste nabo

Både Vestskogen og Labakken barnehage ligger tett på naturen. For små kropper er det kort vei til både skog og sjø. Dette har stor verdi for barna. Å være ute i naturen gir barn stor plass til kreativ utfoldelse. En rekke studier peker også på at motorikken til barn blir beviselig bedre av å ferdes ute i skog og mark.

Færder kommune påpeker selv, i sitt oversiktsdokument om folkehelse i 2017, at tilgang på grønne lunger og friluftsområder bidrar til bedre folkehelse, og at faktorer som blant annet støy, luftforurensning og trafikkfarlige veier påvirker negativt. En barnehage på Herstad vil ikke kunne tilby denne nærheten til verken skogen eller sjøen. Vi frykter at dette vil gå utover barna. Særlig de aller minste barna, som ikke er like lenge ute på tur, eller som ikke orker å gå de lange strekningene.

LES OGSÅ: Her må barneskolestarten utsettes med noen måneder

For Færder som en kystkommune er det både synd og unaturlig å se vekk fra Vestskogen. Gåavstanden til sjøen gjør strand og hav svært tilgjengelig. Barna lærer sjøvett, og å ta vare på mangfoldet i havet. Det at barn tidlig opplever glede ved å være i naturen, gjør at de ser verdien av det, og det skaper igjen et ønske om å ta vare på dette videre i livet. For at man skal bli glad i noe og ønske å ta vare på det, må det oppleves - ikke bare fortelles om.

Vår klare oppfordring til Færder kommune er derfor at den planlagte forstudien for Herstad, som det eneste alternativet for barnehage i dette området, må stanses. Vi ønsker en bedre og bredere utredning av de andre alternativene.