Det er selskapet Hathon AS som står bak prosjektet. De har i mange år sittet med eiendommene Torvet 1 (i dag O'Leary's-restaurant, tidligere bl.a. rådhus og politistasjon) og Øvre Langgate 40–42 (i dag bl.a. Big Ben, tidligere brannstasjon). Nå har de tatt initiativ til en ny reguleringsplan som skal åpne for å rive den sydligste fløyen av den gamle brannstasjonen, langs Øvre Langgate, som ble oppført som tilbygg i 1909. Den skal erstattes av et nybygg med omtrent samme volum.

Nederst i samme kvartal skal Hvistendahlgården fra siste del av 1970-tallet rives for å gi plass til et nytt og høyere bygg. På baksiden av kvartalet skal det settes opp ny bygningsmasse og legges et høyt glasstak over gården. Tegningene levner ingen tvil om at kvartalets skyline blir en helt annen enn i dag, sett fra motsatt side av Torvet. De nye bygningene vil rage opp over den gamle brannstasjonen og politistasjonen og gi et helt annet visuelt inntrykk.

Hvistendahlgården vil neppe bli savnet hvis den jevnes med jorden. At den gamle slakterforretningen nederst på Torvet ble revet og erstattet med en heslig betongkloss, var en skandale. Å rive klossen gir en gylden mulighet til å gi Torvet mer av sitt gamle, fine preg tilbake. Dessverre er det ikke det som skjer hvis Hathon får gjennomslag for sitt byggeprosjekt. Tvert imot virker det preget av svært liten respekt for Torvet slik det ligger der i dag og den historien de gamle bygningene bærer med seg.

Rådhuset ble oppført i 1865-67, på tomten til den gamle Mariakirken fra middelalderen, som jo heller aldri burde vært revet. Men bygningen har nå ligget der i godt over 150 år og dominerer Torvet slik et rådhus var ment å gjøre. Brannstasjonens eldste del er bare 20 år yngre, med sitt tårn som danner en fin hjørnestolpe ved Norges eldste markedsplass. Alt dette vil eierne nå nærmest bokstavelig talt sette i skyggen.

Ikke alt er galt med forslaget BRA Arkitekter AS har laget på vegne av Hathon. Det bør kunne åpnes for en ny bygningsmasse ut mot Tjømegaten, som gir kvartalet en mer naturlig avrunding mot syd. Men brannstasjonens sydfløy bør få stå, og vi må få slippe å se inn i en massiv bakvegg av stål og glass når vi står på Torvet.

Debatten om sentrumsutvikling og arkitektur i Tønsberg har vært opphetet før, og det er ikke vanskelig å tenke seg at Hathons planer blir en god klunk ny bensin på bålet. Det vitner om lite fingerspissfølelse å lansere et så provoserende prosjekt nå. Hvilken politiker tør å si ja til dette? I sin nåværende form bør planene skrotes.