Gå til sidens hovedinnhold

Landbruksforurensning må lovreguleres – frivillighet er ikke bærekraftig!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«No planet B» står det på en av mine t-skjorter som jeg har fått via miljømerket Svanen. Den skal minne meg om at jeg må bidra i kampen om å få et mer sunnere naturmiljø. I Tønsbergs Blad sist fredag leste jeg hva som er resultatet etter mange år med vedtatt regional vannforvaltning i Vestfold og Telemark. Det var destruktiv lesning, så her et aldri så lite bidrag fra meg.

BAKGRUNN: Miguel mener at det er på høy tid at noe skjer her: – Det er ikke bra at dette ender i Byfjorden vår

Biolog Miguel A. Segarra Valls i Tønsberg kommune er langt fra fornøyd med situasjonen i vassdragene. Han peker på alt utslippet, spesielt fra landbruket. Jeg har minimalt med fagkunnskap på området, men har i mange år kjent til ulempene med høstpløying og manglende buffersone mellom vassdrag og matjord. Dette har da vært kjent kunnskap i mange tiår. Derfor leser jeg med stor uro at ønskede tiltak fra biologen Miguel er prisgitt bondens velvillighet. Hvorfor er ikke enkle tiltak som nei til høstpløying og pålagte kantvegetasjoner lovpålagt? Hvorfor må ikke bøndenes utslipp i vassdrag styres på lik linje som all annen industri? Samfunnet er opptatt av næringsutvikling, men hva med tilsvarende utvikling innen landbruket? Er ikke landbruket også interessert i næringsutvikling som kan tjene til samfunnets og deres eget beste? Hvor er landbruksmyndighetene – bør ikke de sette klare lovlige føringer på hva bønder kan tillate seg? Det kan da ikke være opp til den enkelte bonde å fritt slippe ut, mens industrien i bygda er pålagt strenge krav til rensing.

Jeg kjenner at jeg blir provosert. Vi har faktisk bare denne ene planeten som vi alle er så avhengig av. Kunnskapen har vi så hvorfor ikke sette inn fjerde giret og få på plass effektfulle tiltak.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.