(Østlands-Posten)

– Prosjektet «Anonyme sting» klarer på en kreativ måte å formidle at det er mange unge som bærer på ting de ikke tør å snakke med andre om, forklarer lærer på Ra ungdomsskole, Jonas Nord Gusland.

Prosjektet er gjennomført av en ny kunst- og håndverkslærer på Ra ungdomsskole, som tidligere har jobbet med prosjektet på sin gamle skole i hovedstaden.

– Jeg gjennomførte dette prosjektet på min tidligere skole i Oslo. Det som er spennende å se, er at de fleste tanker og følelser er like, men at det er noen små forskjeller fra elevene i Oslo og her. I Oslo ble det skrevet mer om rus og mobbing; her er det mer om stress og prestasjon, forteller læreren bak prosjektet, Cecilie Vik.

Mørke ord

Elevene har brodert inn sitater som andre medelever har kommet med, og flere av disse vekker sterke følelser hos elever, ansatte og foresatte. Et av sitatene som har skapt reaksjoner, er «Han tar på meg daglig», forteller elev Karl Werner Harra Larsen.

– Det var vanskelig å tenke på det mens jeg broderte, men jeg prøvde å fokusere på at det er en skoleoppgave og at jeg måtte gjøre det ordentlig. Jeg har ikke tenkt så mye på det i ettertid, men det er trist å lese de vanskelige følelsene medelever sitter på, sier Karl Werner.

Andre ting som er brodert inn, er sitater som «Jeg vil ikke leve» og «Verden hadde vært bedre uten meg».

Heldigvis finner vi også sitater som «Du er fantastisk» og «Jeg er forelska».

Også medelev Elias Mørk har tenkt nøye igjennom det som står på veggen.

– Jeg har tenkt over hele veggen. På denne måten får folk sagt det de sitter inne med på en enklere måte, forteller Mørk.

Er ikke alene

I klasserommene blir elever oppfordret til å tørre å stille spørsmål de lurer på, fordi det nesten alltid vil være noen som lurer på det samme. Slik er det også med vonde tanker vi sitter inne med. Det er flere som føler det samme.

– Det er flott at folk får sagt ting de sitter inne med, for da kan andre se at de føler det samme som dem. Å ikke føle seg alene kan gi en trøst og fjerne vekten fra skuldrene, fortsetter Mørk.

Leonora Gudim er enig:

– Kanskje man kjenner seg litt igjen i andres tanker.

Blitt bedre kjent med elevene

– En setning kan tolkes på forskjellige måter av hver enkelt person, ut ifra egne erfaringer og det en forbinder med det selv, forklarer Leonora Gudim.

Lærer Cecilie Vik føler hun har blitt mye bedre kjent med elevene i løpet av dette prosjektet.

– Vi har snakket en del om de ulike sitatene, og vi har forskjellig tolkninger og perspektiver. Det synes jeg er fint, sier Vik etter kommentaren til Gudim.

Læreren sier at prosjektet har god sammenheng med psykisk helse, fordi elevene blir bevisst på egne og andres tanker og følelser.

– Har dere sett på noen tiltak som kan gjennomføres i etterkant av dette prosjektet?

– På samme måte som når elevene forteller ting til oss ellers, så følger vi opp innholdet i broderiene med samtaler. Med broderiene har vi jo fått vite mer om hva elevene bærer på, som kan gi flere innfallsvinkler i arbeidet med psykisk helse, sier Vik.

– I dette prosjektet kan elevene åpne seg om å håndtere følelser og tanker de sitter inne med. Ved å formidle dette visuelt gjennom kunst og håndverk, kan refleksjoner gis en ekstra dimensjon når det formidles og bearbeides i form av praktisk og skapende arbeid, sier hun.

Slik foregikk prosjektet

Det var i en kunst- og håndverkstime i fjor høst at elevene skrev en anonym setning med noe de hadde på hjertet.

De ble bedt om å skrive ned en av hemmelighetene sine på en lapp uten navn. Noen har valgt å dele tanker, mens andre har benyttet muligheten til å formidle noe som kan være vanskelig å snakke om. Deretter samlet Vik inn lappene og skrev alt ned på PC-en.

Elevene fikk så tildelt en helt tilfeldig hemmelighet som de skulle brodere.

Hele prosessen har vært anonym.

Trenger du noen å snakke med?

Er det akutt fare for at du vil skade deg eller ta livet ditt? Ring 113.

Det finnes også flere hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper der du kan dele tanker og følelser helt anonymt, og få støtte, råd og veiledning.

Akutte, men ikke livstruende situasjoner:

Fastlegen din har en øyeblikkelig hjelp-funksjon på dagtid. Fastlegen har informasjon om ulike hjelpetilbud der du bor, og kan bistå med å ta kontakt og sende henvisning der dette er nødvendig, det kan være psykolog eller øvrig behandling i kommunen eller i spesialisthelsetjenesten.

Når problemet ikke er livstruende, men heller ikke kan vente til du får kontakt med fastlegen i åpningstiden, ring lokal legevakt på telefon 116 117.

På legevakten får du kontakt med helsepersonell som er trent på å vurdere alvorlighet og hastegrad på situasjonen. Legevakten har også oversikt over andre relevante tjenester i kommunen som kan hjelpe deg.

For barn og unge:

Her finner du flere hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper som kan være til hjelp når du har det vanskelig.

Kilde: Helsenorge