Nøyaktig 20.949 par giftet seg her i landet i fjor. Går vi tilbake til 1994, da vi hadde 975.000 færre innbyggere, var antallet ekteskap 19.999, viser tall over inngåtte ekteskap fra Statistisk sentralbyrå.

I 2018 var det nær 1.200 færre som giftet seg enn i året før. Det var nedgang i tallet på inngåtte ekteskap i alle fylker, unntatt i Vestfold. Med 9.500 skilte og 10.600 separasjoner var det 300 færre skilte enn i 2017, mens tallet på separasjoner økte noe.

LES OGSÅ: Stanset ruspåvirket mann uten gyldig førerkort

Tallet på inngåtte ekteskap mellom likekjønnede par økte fra 250 i 2013 til 330 i 2017 og var på samme nivå i 2018. 58 prosent av giftermålene var mellom kvinner. Året før var denne andelen 64 prosent.

Tallet på separasjoner blant like kjønn øker, særlig i ekteskap mellom kvinner. I 2018 søkte 88 par i denne gruppen om separasjon. Det er det største antallet siden ekteskapsloven ble innført. Videre var det 55 skilsmisser i denne gruppen.

Når det gjelder ekteskap mellom menn, søkte 53 om separasjon og 25 skilte seg.

LES OGSÅ: TBs matanmeldere spiser for en hundrings: – Jeg tror faktisk det er en hel rødløk oppi her (+)