Et bibliotek vi vil ha mer av

$CUT_ON$«Kunnskap og kultur er ikke to adskilte ting»$CUT_OFF$

$CUT_ON$«Kunnskap og kultur er ikke to adskilte ting»$CUT_OFF$

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek får mange gode tilbakemeldinger fra innbyggerne, ifølge en brukerundersøkelse Tønsbergs Blad omtalte i går. Det er vi ikke forundret over. Etter vår mening fungerer biblioteket godt, ikke minst fordi det har serviceinnstilte og hyggelige ansatte.

Det er nå 20 år siden biblioteket inntok sine nåværende lokaler i Storgaten. Arkitektene Lunde og Løvseth tegnet nybygget, som kong Harald åpnet 9. mars 1992. Fortsatt er biblioteket den store, moderne arkitektoniske perlen i Tønsberg sentrum, og byens suverent viktigste kulturbygg. Her er et inngangsparti som suger folk til seg, en kafé som er blitt et viktig sosialt møtested og en spennende bruk av Olavsklosterets ruiner som «kulturhus». Både selve bibliotektilbudet, bygningens kvaliteter og kafeen har bidratt til bibliotekets popularitet.

Men det er ingen selvfølge at biblioteket forblir attraktivt. Ifølge Tønsberg og Nøtterøy biblioteks egen årsmelding gikk besøkstallet ned med over syv prosent i 2011. En viss nedgang var det også i utlånet av bøker, lydbøker og videoer. Det var utviklingen innenfor digitale lån som gjør at det totale utlånet i 2011 likevel viste en svak økning. Det viser at innbyggernes medie- og leservaner er i endring, og at biblioteket må endre seg i takt med dette hvis det fortsatt skal nå frem til folk. Trolig har biblioteksjef Tone Moseid mye rett når hun spår at bibliotekbyggets rolle som møtested og arena for opplevelser i fremtiden blir viktigere, mens formidlingen av litteratur i økende grad skjer digitalt.

Uansett er biblioteket et særdeles viktig kultur- og velferdstilbud til Tønsbergs og Nøtterøys innbyggere. Det er gratis og tilgjengelig for alle uansett bakgrunn og privatøkonomi. Den økte vektleggingen av kunnskap og leseferdigheter i skolen tilsier at vi må satse mer på bibliotekene, ikke mindre. Dette handler ikke bare om å hjelpe skoleelever og studenter til å finne god faglitteratur, men vel så mye om å gi barn og unge glede av å lese. Ikke alle får denne stimulansen hjemme. Kunnskap og kultur er ikke to adskilte ting, de hører uløselig sammen.

Også i denne sammenhengen er det bekymringsfullt at Tønsberg kommune sliter med trang økonomi. Rådmannens mange forslag til kutt rammer også biblioteket, både når det gjelder bemanning og bokbudsjett. Biblioteksjef Tone Moseid varsler at snarere enn å utvide tilbudet med søndagsåpent, slik brukerne har etterlyst, blir det en kamp for å beholde det tilbudet man har. Det er synd for innbyggerne og for et bibliotek vi bare vil ha mer av. Og som er helt nødvendig for oss.

Artikkeltags