Lange dager i barnehagen

Artikkelen er over 8 år gammel
DEL

En fersk undersøkelse viser at ett av fem barn her i landet tilbringer mer enn 41 timer per uke i barnehagen. Disse barna har altså minst åttetimersdag, mens snittet ligger på syv timer. Tallene fra denne landsdekkende, bredt anlagte barnetilsynsundersøkelsen gjelder også for de aller minste barna. Men kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) finner intet i materialet som skulle tilsi en videreføring av debatten om ettåringer og barnehagetid. Tvert imot mener hun at noen hausser opp «et problem som ikke finnes». Blant fagfolk på området finnes det imidlertid både mer nyanserte og mer vitenskapelig baserte oppfatninger.

Barnehagestatsråden burde fordomsfritt låne øre til professor Lars Smith, seniorforsker på feltet spe- og småbarns psykiske helse. Smiths anliggende er at ettårsalderen er en avgjørende viktig del av barnas såkalte tilknytningsfase. Willy-Tore Mørk, professor i barnepsykologi, påpeker at barnehagene må være seg bevisst sin oppdrageroppgave når de aller minste er mer sammen med personalet enn med foreldrene i det daglige. Men konsekvenser for ettåringene av lange «arbeidsdager» med en viss stressfaktor er et felt hvor det rimeligvis gjenstår en del forskning.

Det makstidsdebatten ofte begrenses til, er småbarnsforeldrenes tidsklemme. Et viktig poeng er selvsagt at lange åpningstider gir foreldrene bedre muligheter til å finne fleksible bringe- og henteløsninger. Og når noen benytter åpningstiden fullt ut, er nok årsaken gjerne å finne i et arbeidsliv hvor ting kan legges enda bedre til rette for småbarnsforeldre. Om nødvendig må det fastslås at den aktuelle debatten ikke handler om å påføre noen dårlig samvittighet.

Men fokuset må være «unga våre», som er det viktigste vi har, slik Halvorsen så riktig og så ofte uttrykker det. Ett spørsmål gjelder da ressurser, kompetanse og tilrettelegging i barnehagenes småbarnsavdelinger. Å lovfeste en makstid blir en forenkling av hele problemstillingen og dessuten et prinsipielt tvilsomt grep inn i privatsfæren. Et KrF-forslag om dette ble da også nedstemt i Stortinget denne uken. Parallelt med bedre tilrettelegging bør det heller satses på bevisstgjøring og forskningsbasert veiledning i et styrket samarbeid mellom hjem og barnehage.

 

Artikkeltags