Gå til sidens hovedinnhold

Må forberede Lex Breivik

Artikkelen er over 9 år gammel

Sikkerhetstiltakene må være på det nivået som hele situasjonen tilsier, også om den terrortiltalte massedrapsmannen fra 22.juli skulle bli kjent utilregnelig og anbrakt innen helsevesenet. Dette er selvsagt. Og ingen psykiatriske institusjoner fyller per i dag slike sikkerhetskrav. Det er det heller ingen nevneverdig uenighet om. Fra disse institusjonene har det for øvrig gjennom mange år vært etterlyst tiltak fra myndighetenes side overfor de farligste pasientene. Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) tok da også selvkritikk for denne forsømmelsen, da hun fremla forslaget om endringer i loven om psykisk helse – også kalt Lex Breivik.En razzia foretatt av personalet ved en slik institusjon illustrerer hva dette handler om. Følgende ble registrert innsmuglet, tydeligvis uten altfor store problemer: 17 skytevåpen, 94 kniver, 94 barberblader, 94 narkotiske doser, 96 medikamenter og 92 alkoholholdige drikker. Spørsmålet om kontrolladgang og fysiske sikringstiltak får en forsterket aktualitet når systemet må ta høyde for en person som åpenbart er troende til hva som helst. Om et par måneder faller dommen. Derfor haster det med å hente inn den årelange forsømmelsen.

En hastesak må imidlertid ikke bli en hastverkssak, spesielt ikke på rettssikkerhetens område. Både Advokatforeningen, Psykologforeningen og opposisjonspartiene på Stortinget har advart mot viktige sider ved den lovendringen regjeringen har fremmet. Noe er da også blitt justert. Men ikke nok. Fortsatt åpnes det for at en person kan overføres til den foreslåtte, nye spesialenheten med sterke inngrep i den personlige friheten, uten klageadgang i rettssystemet.

For Anders Behring Breiviks del vil det bli innredet en «sykehusavdeling» i Ila fengsel. Realistiske alternativer finnes ikke, i følge uttalelser til VG søndag. Men her reises det også spørsmål ved den psykiatriske behandlingen når den løsrives fra fagmiljøet ved en institusjon. Også her er det forhold som gjør krav på et grundigere forarbeid fra lovgiverens side. I likhet med enhver annen lov skal en Lex Breivik ha gyldighet i ethvert aktuelt tilfelle. Det som fortsatt trenger å forbedres, må Stortinget sørge for under sluttbehandlingen av lovforslaget.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.