I flere måneder har Tønsbergs Blad forsøkt uten hell å få svar fra Frp-toppen Per Arne Olsen. Hvorfor Olsen ikke ville svare på våre spørsmål vet vi fortsatt ikke.

Men tirsdag kveld slo Olsen tilbake mot kritikken. På egen blogg. Der svarer han på spørsmål han har stilt til seg selv.

Det er selvfølgelig en behagelig måte å gjøre det på. Her slipper Olsen brysomme spørsmål fra Tønsbergs Blad og andre med innsikt i saken. Kanskje strategisk lurt. Neppe særlig troverdig.


I bloggen gjør Olsen det klart at han mener Ungbo-kjøpet er uproblematisk. Kritikken fra den anerkjente jusprofessoren Lucy Smith og et enstemmig etikkutvalg i KS avvises åpenbart. Ikke et ord nevnes om at Tønsberg kommunes kontrollutvalg – inkludert Frps representant – ga Olsen etikkritikk. Frp-nestlederen virker også å blåse av at et samlet Tønsberg bystyre – minus Frps representanter – også ga Olsen en etikksmekk over fingrene.

Med et slikt utgangspunkt, er det neppe overraskende for noen at Olsen heller ikke ser noen etiske utfordringer med kjøpet på Jarlsø.

Olsens blogg er for lang til å siteres i sin helhet her, men den kan leses her. Den er også linket til på tb.no. Deler av den sto også på trykk i dagens Tønsbergs Blad – etter ønske fra Olsen selv.

LES OGSÅ: Slår tilbake på egen blogg

Det meste får stå uimotsagt som Olsens synspunkter og vurdering av fakta. Noen påstander fortjener imidlertid en kommentar.

- Olsen hevder leiligheten hans har vært på det åpne markedet. Det mener ikke regionsjefen i DnB NOR Eiendom, selskapet som solgte leilighetene på Jarlsø for utbygger. Tvert imot. Overfor Tønsbergs Blad understreker han at denne leiligheten aldri har vært på markedet. Også Jarlsø eiendom, ved daglig leder Inger Solum, opplyser til Tønsbergs Blad at Olsens leilighet ikke har vært i det åpne markedet med pris.

- Olsen mener det ikke har vært rift om leilighetene på Jarlsø. På denne måten skaper han et inntrykk av at leilighetene tilfeldigvis sto ledige. Ordet rift kan sikkert defineres på mange måter, men her er fakta, slik vi får det opplyst av utbygger og mekler: 100 interesserte meldte seg til trekningen hos politiet 14. februar 2007. 53 leiligheter ble solgt etter denne trekningen, slik Olsen korrekt viser til. Han unngår imidlertid å nevne at innen september samme år var 95 av 116 leiligheter solgt. I januar 2008 var 100 av 116 leiligheter solgt. Olsen forteller selv at han skrev kontrakt i mai/juni 2009 – nesten 2,5 år etter salgsstart.

- Rift eller ikke rift. Olsens leilighet var uansett ikke til salgs for folk flest. Den var en av åtte leiligheter som ble holdt av til noen. Hvem de var holdt av til vil ingen fortelle oss tross mange purringer. Hvorfor vi ikke får svar, vil heller ingen fortelle oss.

 - Kvadratmeterpris. Vi ser at mange spekulerer i om Olsen har betalt under markedspris. Det har vi verken skrevet eller hevdet. Vi har kun opplyst hva Olsen har gitt og hva gjennomsnittlig kvadratmeterpris for hele prosjektet har vært. Vi valgte å trykke denne faktainformasjonen nettopp for å unngå rykter og spekulasjoner. Uten hell, dessverre. Vi forstår selvfølgelig at snittprisen varierer fra bolig til bolig, blant annet har de små leilighetene ofte høyere kvadratmeterpris enn de store.

- Olsen hevder Tønsbergs Blad kun har gjengitt deler av dialogen med Olsen i denne saken. På den måten forsøker han å skape inntrykk av at vi bruker uredelige journalistiske metoder og at Olsen selv ikke har fått slippe til. Lignende argumentasjon har Olsen forsøkt før. Da tapte han i Pressens Faglige Utvalg (PFU). Nettopp for å møte slik type kritikk har Tønsbergs Blad arkivert vår dialog med Frp-nestlederen. Her er fakta: 17. mars sender vi en sms og spør om Olsen vil svare på spørsmål om Jarlsø på sms eller mail. Vi stiller seks konkrete spørsmål. Olsen er på sykehus, og svarer bare på deler av spørsmålene. Naturlig nok. Vi venter, og tar igjen kontakt 8. april. Vi sender de samme seks spørsmålene. Olsen er i USA, og svarer ikke. Heller ikke etter at han kommer hjem. 22. april tar vi igjen kontakt på sms med samme spørsmål. Olsen svarer ikke. 23. juni varsler vi at saken vil bli publisert om kort tid. På ny gir vil mulighet for å svare på våre spørsmål. Olsen svarer at han ikke har ytterligere kommentar i saken.


Denne uken, den 29. juni, fikk vi Olsens egen versjon av Jarlsø-kjøpet.

På Olsens egen blogg.

Noen hel og fullverdig del av historien var det dog ikke. Derfor er det prisverdig at Olsen varsler større vilje til å svare på spørsmål i tiden som kommer.