Rett vest på Skoppum?

$CUT_ON$«Bakkenteigen treffer et større marked enn Skoppum vest»$CUT_OFF$

$CUT_ON$«Bakkenteigen treffer et større marked enn Skoppum vest»$CUT_OFF$

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Vi støtter fylkespolitikerne fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Venstre i at det såkalte Skoppum vest-alternativet fortjener å utredes bedre før det tas endelige beslutninger om fremtidens jernbanelinje gjennom Horten kommune. Denne løsningen har opplagt noen positive sider som gjør den interessant å se nærmere på.For det første
legger Skoppum vest beslag på mindre landbruksjord enn alternativene Skoppum øst og Bakkenteigen. Dette er viktig i et fylke hvor vi har noe av landets beste matjord og samtidig et kraftig utbyggingspress. Sårene i kulturlandskapet vil bli mindre, særlig fordi man slipper den omstridte, lange broen over Borreskåla. Dessuten byr Skoppum vest på gode grunnforhold, og blir antakelig det billigste alternativet å bygge.

Men Skoppum vest er samtidig den traseen som blir liggende lengst unna eksisterende tettsteder og arbeidsplasser. Riktignok ligger viktige veier som E18 og riksvei 19 rett i nærheten. Men en stasjon på Skoppum vest, ved grensen mellom Horten og Re kommuner, blir en stasjon svært få vil kunne gå eller sykle til. Mange vil heller velge bilen, og i beste fall vil det kreve en voldsom satsing på busstilbudet hvis man skal få en klimagevinst av Skoppum vest sammenlignet med dagens situasjon.

Det er nettopp her Bakkenteigen-alternativet har sin styrke. Med ca. 4.700 studenter og ansatte er Høgskolen i Vestfold fylkets største arbeidsplass. I tillegg kommer forskningsparken. Svært mange av de ansatte pendler fra andre Vestfold-kommuner, dels også fra Oslo-området. Med en tett togforbindelse til kollektivknutepunkter og befolkningssentre som Tønsberg, Drammen og Oslo betyr det at et stort antall mennesker kan sette fra seg bilen og reise kollektivt. Bakkenteigen treffer et større marked enn Skoppum vest, med flere passasjerer og større inntekter.

Spørsmålet om valg av fremtidig jernbanetrasé gjennom Horten kommune er nok et eksempel på at to typer miljøvern står mot hverandre. Hvis landskapsvern er det viktigste, tilsier det at man velger Skoppum vest. Hvis reduserte klimautslipp prioriteres høyest, tilsier det Bakkenteigen.

Vi er altså ikke uten videre overbevist om at Skoppum vest er det mest fremtidsrettede alternativet, slik Ap, Frp, Sp og V hevder. Men det får en grundigere utredning gi enda bedre svar på. Uansett er det viktig at vi oppnår intern enighet i Vestfold, slik at vi kan tale med én stemme overfor staten før regjering og storting sier sitt.

Artikkeltags