Gå til sidens hovedinnhold

Ledere innen oppvekst og opplæring fortjener høyere anerkjennelse

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har nå gått femten måneder siden vi som er ledere i oppvekst- og opplæringssektoren fikk en svært krevende oppgave i fanget. Som forbund ser vi med stor bekymring på det presset våre medlemmer utsettes for og det faktum at søkningen til lederstillinger ser ut til å synke.

Pandemien gav hele samfunnet en utfordring som vi ikke har sett maken til. I skolen har arbeidspresset vært enormt. Å drive en skole- eller barnehage over så lang tid etter strikte smittevernsregler og trafikklysmodellen har krevd mye planlegging og omorganisering fra ledelse og ansatte, ofte på svært kort varsel. Vi vet at for mange av dere ledere så har dette vært en spesielt utfordrende tid. Skolelederforbundets medlemsundersøkelser viser at enkelte av dere har jobbet så mye som 20 timer ekstra i uken i de travleste periodene. Dere har gjort en beundringsverdig innsats for våre barn og elever. I Skolelederforbundet er vi opptatt av at denne innsatsen ikke bare skal beundres, men at merarbeidet dere har utført også skal bli kompensert. Vi aksepterer ikke premisset som mange arbeidsgivere prøver å legge til grunn, nemlig at merarbeidet dere har utført under pandemien allerede er kompensert innenfor eksisterende lederkontrakter. Det har vi vært svært tydelige overfor KS på.

Sammen med vår hovedsammenslutning YS valgte Skolelederforbundet dessuten i år å bryte med KS i lønnsoppgjøret. Hovedårsaken til dette var at vi ikke kan akseptere svekket kjøpekraft for våre medlemmer – noe som ville blitt konsekvensen av å godta KS´ tilbud. Gjennom egne undersøkelser vet vi hvor krevende det er mange steder å rekruttere og beholde gode ledere. Mange mellomledere i oppvekstsektoren opplever å tjene mindre enn de man er satt til å lede. Mange rektorstillinger i små kommuner må lyses ut flere ganger bare for å få inn kvalifiserte søkere. Dette er en utvikling som kommunene må ta på aller største alvor. For å rekruttere og beholde gode ledere trengs en lønn som gjenspeiler lederjobbens kompleksitet og ansvar. Vi mener at en lederlønn bør være vesentlig høyere enn lønnen til de man er satt til å lede.

Vi vil oppfordre Tønsberg- og Færder kommune å ivareta og støtte sine skoleledere. Arbeidsvilkår og lønn er en viktig del av det å rekruttere og beholde gode ledere. Den siste tiden har våre medlemmer bevist til fulle at de fortjener betegnelsen landets viktigste ledere. For å levere et godt faglig og sosialt tilbud til alle elever fremover er det viktig at lederrollen anerkjennes og gjøres til et attraktivt karrierevalg!

Kommentarer til denne saken