Lege Tom Ole Øren: - Det har vært fælt å oppleve ensomhet og frykt blant eldre og utsatte grupper