På grunn av manglende ytringsfrihet har norske fastleger måttet sitte helt stille i båten med frykt for represalier. Hadde de ytret seg faglig om lockdown og alle de skadelige tiltakene som er påført den enkelte, ville de mistet inntektsgrunnlaget sitt.

Nå reiser leger seg opp over hele verden og forteller sannheten. I Australia er de ute på gatene og holder appeller og går i tog. Når det norske folk nå våkner opp, tror jeg helt bestemt de liker å kunne møte en fastlege som er nyutdannet og ikke har vært med aktivt i disse årene med misvisende faglighet og tilbakeholdelse av informasjon. Nå trenger folk så absolutt å møte nye leger med faglig høy etisk standard. Som de er trygge på at de ønsker dem alt godt.

Jeg håper virkelig legeforeningen snart tar til orde og kommer med noen betryggende sannhetens ord, det skjer jo ikke hvis dere i mediene også er redde for represalier. Hva har vi igjen hvis vi ikke har tillit? Da har vi et samfunn som er totalt ødelagt. Er det kanskje det som er målet? Enhver helsearbeider og enhver fastlege bør i disse dager søke faglig sannhet og forholde seg til den, hvis ikke vil ingen lenger ha tillit til fastleger. Noen må rett og slett ta grep og forklare akkurat hva som har skjedd og sette ord på ting.

Det er ikke plass til mer under teppet nå, og folk tåler sannheten. De de ikke tåler er å fortsatt bli ført bak lyset og bli fortalt usannheter. En lege skal først og fremst ikke skade, og det kan mange nå nyutdannede fastleger faktisk mestre meget godt, hvis de innehar omsorg, empati og medfølelse.