Saken om min niese er kjent via diverse artikler i Tønsbergs Blad, i Aftenposten og senest i Dagbladet 27. november 2020. Det har vært stor respons fra både fagpersoner og lesere forøvrig.

Dette er en «gammel» sak fra 2008, som har versert i Tønsbergs Blad i åtte år. Saksbehandlingen fra Sykehuset i Vestfolds og helsemyndighetenes side er uforståelig for de fleste. Behandlingen og utfallet av saken kan da umulig være riktig?

Saken er stygg, og handler om en psykisk nedbrutt Charlotte som søkte hjelp hos en psykiater hun hadde tillit til. Det burde hun ikke hatt, for han misbrukte henne på det groveste seksuelt, fra første stund. Hun var alkoholpåvirket, psykisk nedbrutt og i en elendig forfatning, da han ga henne medisinen Vival og deretter hadde samleie med henne, noe han har innrømmet. Sovevoldtekt kalles vel det?

LES OGSÅ: Psykiateren hadde sex med full og psykisk nedbrutt pasient. Nå reagerer varsleren på at han fikk jobben tilbake: – Vi er skuffet

Også en annen psykisk syk kvinne ble et seksuelt offer for psykiateren på 90-tallet, i 2005 og i 2006. En tredje psykisk syk kvinne mottok i 2009 diverse upassende sms-er fra ham, noe som medførte at han ble suspendert fra sin stilling som overlege på Asker og Bærum sykehus. I Asker og Bærum medførte sms-ene suspensjon, men på SiV ville psykiatrisk avdeling beholde ham, til tross for seksuelt misbruk.

Dette tolker jeg som at de «Etiske regler for leger» åpenbart ikke står høyt hos SiV og Helsetilsynet. Vanligvis mister helsepersonell jobben for langt mindre forseelser enn dette. Er f.eks. å stjele fra medisinskapet på arbeidsplassen mer alvorlig enn seksuelt misbruk av pasient? Det er noe som ikke stemmer her!

LES OGSÅ: Svein er sjokkert etter at psykiateren som hadde forhold til datteren fikk autorisasjonen tilbake: – Det er helt forferdelig

SiV lot legen fortsette å jobbe, til tross for tingrettens knusende dom på elleve måneders ubetinget fengsel. Han anket dommen, men Charlotte døde før saken kom opp for lagmannsretten, og han slapp da ny sak og fengselsstraffen.

I 2013 vedtok endelig Statens Helsetilsyn å frata psykiateren autorisasjonen som lege, fem år etter overgrepene mot Charlotte begynte. Tilsynet mente han var uegnet som lege på grunn av «uforsvarlig virksomhet, grov mangel på faglig innsikt og adferd som anses uforenelig med yrkesutøvelsen.»

Charlottes og families kamp hadde ikke vært forgjeves, trodde vi. Drivkraften bak deres kamp var å avverge videre overgrep.

LES OGSÅ: Deprimert pasient ville ha hjelp fra sykehuset. Det fikk han ikke

Kom tilbake

Fra 2016 fikk han tilbake autorisasjonen som psykiater, under tilsyn. Hvordan skal dette fungere? Det var kun på sykehuset han var under observasjon av arbeidsgiver, ikke privat. Se forøvrig innlegget til redaktør Sigmund Kydland i Tønsbergs Blad 6. oktober 2016: «Et knyttneveslag mot alle kvinner.»

LES OGSÅ: Redaktør Sigmund Kydland: – Dette er et knyttneveslag mot alle kvinner

I oktober 2020 gir Helsetilsynet ham autorisasjonen tilbake, uten begrensninger. De mener det er lav risiko for gjentakelse, og at han har fått gode skussmål fra arbeidsgiveren de siste fem årene. Tilsynet skriver i sitt vedtak at det er lav risiko for gjentakelse. De skriver Ikke at gjentakelse er usannsynlig.

Det betyr, slik jeg ser det, at de er villige til å la sårbare psykisk syke kvinner bære risikoen for at en som har forgrepet seg flere ganger, ikke gjør det igjen. Sakens gang og utfall viser, etter min mening, mer omtanke for kolleger enn pasienter som leger skal beskytte.