Lite identitet, det meste kunne stått hvor som helst i Europa. Bærer preg av for mye kompromisser mellom arkitekter og politikere, bygningene blir verken spennende eller identitetsskapende. Se til Bergen! Se hvordan de blander gammelt og nytt! Feks den nye, moderne bydelen Solheimsviken! Her våger både arkitekter og politikere å tenke stort og helt!

 

Bærer i hovedsak preg av begrensninger i tegneprogrammer, for dårlig tid med høyest mulig profitt margin. Til utbyggers fordel på bekostning av innbyggere.

Alle nybygg bærer preg av profitt-maksimering. Billige og upersonlige bygg, uten noen som helst karakter. Søndre del av brygga stikker seg dog ut som et område med karakter. Bakkenivået blir nedprioritert, og områder som kunne vært flotte fellesarealer er nå tapt. Sjarmen med Tønsberg forsvinner litt etter litt, og byen ligner mer og mer på en mini-versjon av Oslo.

 

Vi ser også svært lite til «grønne» bygg og grønne lunger. Hvorfor dekkes ikke byggene med solceller og Grønt?

 

Hvor blir det av de store fellesparkene og badeområdene i sentrum? Scan rope tomta og agility group tomta burde politikere og kommunen holde av til felles park områder. Ingen flere upersonlige blokker.

 

Hvis Tønsberg skal bli en by det er verdt Å bo i, trenger vi flere oppholdsområder i sentrum. Dere burde kjøre en undersøkelse på hvor mange som besøker sentrum, hvilke områder de besøkere og hvorfor.

 

Da tror jeg vi vil se at de fleste har et ærend i byen, ellers er det brygga som trekker folk, da dette er det eneste velfungerende promenadetilbudet byen har. Svært få drar til Kaldnes for der er hele promenaden blokkert av blokker, og det er ingen andre steder enn selve brygga, det er mulig å sette seg ned å nyte varierte tilbud langs kysten, om det er park, bading eller servering.

 

 

Det er faktisk bevist at nærhet til vann og sjø reduserer stress, angst og depresjon hos mennesker. Da synes jeg det er urettferdig at kystlinjen privatiseres og forbeholdes de som har økonomi til å kjøpe en leilighet der. Byen vår er bygget rundt vannet for en grunn, og det er noe vi alle bør ha rett til å ha tilgang på. La oss bringe Grønne parker og flotte badeområder inn til sentrum, og trykke hardt på bremsen når det kommer til boligutbygging, og se på andre verdier vi kan løfte vår flotte by med.

 

Stort sett er de nye bygningene fine. Man bygger penere nå enn da men bygde Hvistendalgården og Kristinakvartalet, dette er byens styggeste gårder.

 

Hvorfor skal all utsikt til sjø og vann sperres for eksisterende bebyggelse med de høyeste bygningene plassert i "vannkanten"?

 

Mye elendig og direkte kjedelig arkitektur. Det meste bygges alt for høyt. Tønsberg er ingen "liten storby". Tønsberg er en gammel liten småby, og bør behandles med den respekt byen fortjener.

Det et for mye cubeformer i arkitekturen og passer ikke inn i byen, især fortetningen langs kanalen, kaldt og livløst. Lite som minner om levende bygg med sjel og glans som blikket hviler øyne mot enten i båt, bil eller gående.

 

Hadde da vært mulighet for litt mer krav til estetikken i en baldersby som innehar så mye sjel. Vi skal visst være så på å fortsette byen så mye at det snart bor flere i sentrum enn det er plass til turister som ikke kan finne ut av historien lenger i gjengrodde betong og plateblokker.

 

 

For høye hus, for tett på kanalen, samme arkitektur som alle andre steder: identitetsløst.

 

Liker den ikke, byen har sitt særpreg. Bygg gjerne nytt og i moderne stil, men ikke ødelegg for det nærliggende...

Liker den ikke! Tønsberg er en gammel industriby. Nå gjøres den om til et sted med bare kontor eller butikk jobber. Arbeidsplasser forsvinner og ikke minst store deler av byen historie forsvinner.

 

Hele sjarmen med Tønsberg er borte. Har bodd her i 8 år, og i løpet av de årene er det klint opp nye, stygge høyhus overalt. Nå må noen få opp øynene snart og bremse utbyggingen. Og det hjelper jo ikke å lokke folk til Tønsberg med nye boliger når resten av byutviklingen ikke henger med (parkering, kollektivtilbud, skoler/barnehager, helsetilbud...)

 

 

Forsøpling
 

Så mye billig uten sjel sukk
 

Bygningene står for tett inntil hverandre, bevar det gamle med sjel.
 

To bygg/kvartaler er antagelig de styggeste bygg vi har i byen vår: 1) Kristina kvarteret, og 2) Hvistendalgården nedenfor gamle Rådhuset/politistasjonen. Fordel om disse blir revet.
 

Fint at Egenes-gården ble revet. Det nye bygget til Bjarøy ser ut til å bli fint.
 

Viktig å bygge nytt på de ledige tomtene i byen. Gjerne boliger/kontorer.
 

Folk trekker til de flotte gamle deler av byen (Nordbyen, Gråbrødregaten, Fjerdingen) etc. Her er det vist at det går an å sette opp tilpassede nye bygg ifht omgivelsene.
 

Gamle tomten til Tønsberg gymnas bør utvikles til Midtløkken III.

Brygga er blitt fin. Foynhagen og utvikling av Foyns gamle hus er veldig positivt. Forhåpentligvis stenges Nedre Langgt for biltrafikk om noen år. Da bør man forsøke å utvikle tomten mellom Foyns gamle hus og Tønsberg fisk og delikatesse til en ny oase (buss-trasé over området må jo inkluderes).
 

Utvikling av middelalderbyen er viktig. Jeg mener nordens største rundkirke fra middelalderen bør få en langt mer sentral plass i byen. Det kan gjøres ved å rive bygget hvor glassmagasinet var, restaurere rundkirken i full størrelse. Etterhvert få et glasstak (og vegger rundt ?) slik at dette kan brukes kulturelt. Dette er viktig for Tønsbergs historie. Vi har vært altfor overfladiske ifht historien.
 

Vi må få en skiltplanen for byen slik at alle severdigheter kan lokaliseres fra torvet. Se hvor flotte skilt mellom-Europa og England har montert i «gammel stil» (unngå bruk av standard Veivesen stil). Turistene er i villrede.
 

Lyssett Slottsfjellet fra bakken under fjellet (se til den flotte belysningen på Akershus festning i Oslo).
 

Planen om å ruste opp plassene i byen er meget viktig.
 

Vikingeodden må utvikles for oppbevaring av vikingeskipene - gjerne et glasshus. Behold aktiviteter - det skaper liv i området. Ikke lag en «død» park. Utvid gjerne området mot Ollebukta noe ved behov for mer plass.
 

Bygg gjerne boliger ved reperbanen på Kaldnes siden. Dette området er lite attraktivt, også å se på i dag. Men lag en forbindelse langs sjøen/Kanalen for gående og syklende slik at det blir forbindelse mellom gangbrua og Kanalbroa. Ikke steng publikum ute fra sjøen.
 

For mye stål, glass og grått. Hvis du er i en by, som turist, så oppsøker du helst gamlebyen. Der det er farger med hus, ulike former og sprosser i vinduer. Det vi ser i Tønsberg er firkantede klosser, fuglekasser i grått og sølv. Det blir en kaldere by. Heldigvis har vi brygga❤
 

Ikke noe særpreg, skala som ikke passer inn. Lite tidløst - heller pregløst. Er dette bygg som kommer til å bli tatt vare på i fremtiden? Hvilke kvaliteter har de og hvilke byrom beriker de? Mange av disse har flott utsikt, verre for de som må se på dette daglig. Burde vært mer arkitektkonkurranser og mer vekt på uterom. Skalaen på den gamle brygga er for mennesker, ta med kvalitetene i det vi har videre. Hva er vår byggeskikk? Skala form materiale - trist å komme hjem til noe som kunne vært hvor som helst.

 

Barcode med Signature ville jeg satt en 5 på,helt til jeg oppdaget at Signaturen tok kveldssola en augustkveld jeg satt på brygga.Var det så nødvendig med de to øverste etasjene?
 

Manglende koordinering. Lite som minner om stolthet over å være Norges eldste by.
 

Trist å tette igjen alle siktlinjer ned til sjøen. Begriper ikke hvorfor det skal tillates massiv boligutbygging i vannkanten - t.o.m. ut i vannet på kaldnessiden.
 

Det bygges for høyt - noe som skaper mørke gater og vindtunneler. Dessuten brukes det for mørke - eller for hvite - fasadeplater. Hva er galt med tegl og trepanel? Og så dekkes det til mot sjøen - som det også er sagt i artikkelen.
 

Utbyggingen langs sjøen er jeg spesielt misfornøyd med.
 

Trist langs vannkanten, se hva bl. a. Drammen har fått til. Byen har mistet all sjarm. Er ikke i mot utbygging men måten det gjøres på.
 

Tønsberg er dessverre helt ødelagt arkitektonisk. Det begynte nok allerede på 70-tallet, og ingen har stoppet raseringen. I dag fremstår ikke Tønsberg som en fin by, kun Nordbyen og Brygga som er verdt å se.
 

Færder skolen mener jeg ser ut som et fengsel med gitteret over vinduene.
 

Brygga i Tønsberg er topp. Ikke så vellykket med høye blokker som hindrer utsyn til byfjorden. Færder videregående er det værste eksemplet.
 

Greit nok kino bygg.
 

Alt for få grønne lunger og natur.
 

Værst er utbyggingen på Jarlsø. Tårnet er en skamplett. Bevar småbyen. Tilvekst av mennesker krever og tilvekst av hyggelige mer eksklusive kjøpesentre, (Farmandstredet er grusomt) når man bygger «ghetto» må infrastrukturen ivaretaes. Og Jarlsø utbyggingen er helt hårreisende.

Ingenting av de viste bygninger er annet enn kopier fra andre byer.


 

Trist å ha vært tilskuer til at tidens politikere har gitt tillatelse til å rasere Norges eldste by for deres og utbyggeres grådighet. Tønsberg har dessverre mistet sin sjarmen med koloss utbyggingene. Søndre del av brygga har fortsatt noe av av den gamle idyllen inntakt!

Misfornøyd med at begge sider av Kanalen ser ut til å bli tettet helt. Også at det bygges ut i sjøen. Det som skal bygges i Havegaten ser ut som det eneste fornuftige som bygges, av det bynære.
 

Arkitekter og utbyggere har for mye makt og innflytelse, og politikerne har tillatt for mye modernistiske bygg, spesielt "Signaturen", som skjemmer Tønsbergs profil.
 

Ser ut som om det er samme person bak alle de nye byggene i Tonsberg. Liten fantasi og skaperevne. Tragisk for Tonsberg.
 

Jeg misliker sterkt at kanalen er blitt så nedbygget. Det skulle vært trukket mer tilbake med grønne områder, og mer allmenning langs vannet. Når industri er blitt borte, burde man stilt krav til at utbygger måtte trekke seg lenger tilbake fra vannet.
 

Riv Signaturen og flere bygg ved brygga. Folk som er i byen må få se sjø ...ikke en mur av betong, glass og stål.
 

Kaldnes har jo denne "kaninbur arkitekturen".
 

Arkitekturen er veldig pen og stilig, men også litt generisk. Føler at "Norges eldste by"-sjarmen blir litt borte. Mange av bygga kunne like gjerne ha stått i Spania. 5, 8 og 13 ser litt malplassert ut.
 

Utbyggers profittmaksimering har fått råde ved bygging helt ned til vannet. Disse blokkene har ødelagt bybildet sett fra sjøen og de sperrer utsikten for eldre bakenforliggende bebyggelse. Trist!
 

Byggene er pregløse, kalde, dominerende, lite variasjon.
 

Veldig synd at det bygges så høyt og så mye i vannkanten. Flere steder i byen. Høyblokkene burde ligget langt fra vannet, med grøntområder og parker mot vannet.
 

Det er en del nye boligbygg som kommer i Tønsberg hvor det er blitt brukt veldig lite farge. De fremstår veldig grå. Arkitekten må være flinkere på å få utbygger til å tørre å bruke mer farge, såklart i en gjennomtenkt utførelse og sett i kontekst. Det finnes arkitekter som er faglig fargespesialister. Ifht havneutviklingen så kunne det blitt mer fokus på å skape møte med vannet for mennesker. Skape en badeplass eller lignende, på kaldnes siden feks.
 

Signaturen er malplassert og passer ikke inn i bybildet.


 

Torvet i Tønsberg er en historiebok. Her er det bygg med arkitektur fra mange tidsepoker. Mye er forskjellig men det er fint. Hver tid sin sjarm. Det finnes tegninger og bilder av det som var planen den gangen man bygde tidligere Tønsberg Farvehandel, nå Vidars. Da skulle torvet flates ut og rammes inn av bygninger med fasade tilsvarende fargehandelen. Det hele minnet noe om Yongstorget i Oslo. Kanskje greit at det ikke ble gjort. Hvistendal gården i torvets sydlige hjørne skjelles ut av mange. Forstår ikke det. Aspelingården som stod der før var ikke et kvalitativt bra bygg selv ut i fra sin egen tid. Slik det står nå er det et fint eksempel på 1970 årenes arkitektur med betong og glass.
 

Bjarne Stenberg laget en tegning som ble gjengitt i Tønsbergs Blad som innlegg i en debatt om Tønsberg sin identitet hva gjelder arkitektur. Her hadde alt saltak og smårutete vinduer. Selv kabinkrusere og seilbåter på sjøen :). Tønsberg er ikke Maihaugen! Vi trenger vitnesbyrd om vår tid. Kan ikke avisen skrive om og invitere til det? Kunsthistorikere er ikke værdens frelsere, selv om Tønsbergs Blad åpenbart elsker det skvalderet.
 

Litt historieløst men ting skal utvikles ( speile 2019).
 

På tide å stoppe opp å tenke. Farge- og materialvalg; kunne det kanskje vært fokusert litt mer på det? Det gjelder ikke bare de store prosjektene, men også alle nye byggefelt hvor alle husene er like og til og med i samme farge, gjerne grått, og også alle de digre funkishusene som er bygget inn i allerede etablerte boligfelt hvor det bare ser stygt å rart ut med dette overdådige store.
 

Pregløst! Kler ikke Tønsberg. Det er jo Slottsfjelltårnet som er Tønsbergs signaturbygg.
 

Ingen respekt for aikitekturen rundt. Verken når det gjelder kommersielle bygg eller boliger. Tønsberg er en av de desidert verste byene til å ta vare på sin flotte historie. Ingen som kan se at vi er Norges eldste by!
 

Hvor skal jeg begynne. Fantasiløs arkitektur. Konteinerpreget på Kaldnes. Innbygging av sjøen. Nå også bak brannstasjonen. Profittstyrt byplanlegging (planlegging i videste betydning).
 

Fra Nøtterøy siden ser man snart ikke vannet fra Kanalen til Rambergodden. Det blir for tett.


 

Tilpass arkitekturen til byens eksisterende utforming og historie. Finn et særpreg som kjennetegner Tønsberg. Dette er mangelvare synes jeg. Utviklingen ligner alle andre byer i Norge.
 

Byer er i kontinuerlig endring, og gamle bygg og utdaterte yrker må i blant vike for ny arkitektur og nye type jobber. Byen er flott, og tar vi vare på noen representanter for tidligere epoker, så mister vi Ikke vår kulturelle fortid.
 

Når arkitekter fryder seg for å få lov til å bygge i Tønsberg, for der får de lov til å gjennomføre gale ideer som de ikke får lov til å gjennomføre andre steder. Da er det noe galt!
 

Alle bygger nærmest likt i alle byer , lite nyskaping og stereotypene regjerer.
 

Det meste av byens nybygg har bare hatt ett formål. Gevinst til utbyggerne og entreprenører.
 

Byen har mistet sin sjel. Er nå blitt innestengt og ruvende. Ødelegger hele kystlinjen. De største ruvende byggene sperrer for de gamle bak. Det hele har blitt en trykkende og upersonlig følelse når du går i byen.
 

Ørsnes Brygge ligg i Færder kommune!
 

Hvor er særpreget til Norges eldste by når de bygger nytt ?

Stopp bygging ved kanalen. Hvis all industri forsvinner er sjarmen av tønsberg borte.
 

Mye glattpolert industribygging. Lite helhetlig gjennomføring. Sjelen til Tønsberg forsvinner helt.
 

Misfornøyd med at man ikke på noe sted tar hensyn til at dette er Norges eldste by og bygger deretter. Tragisk at de nesten bare bygger i strandsonen så andre mister utsikt og huset deres fôringer i verdi.
 

Liker veldig godt når man restaurerer gamle bygninger. Eller bygger i samme stil som de. Bolig blokker er fint, men nok er nok i sentrum. Står at man trenger flere arbeidsplasser, nye Foyn senteret er jo nesten helt ledig.
 

Synd man ikke opprettholder å bygge i lignende stil som resten av de eldre husene i byen. Jeg har bodd vekk fra byen i mange år og flyttet tilbake for 3 år siden. Trist å se hva politikere og kommune har gjort med den. Jeg forstår at noe ikke kan beholdes pga elde, men hvis man ser ellers i andre byer kan det la seg gjøre å unngå svære klosser av noen bygg og tilpasse bygging etter den stilen byen opprinnelig hadde.
 

Det er tragisk og trist hvordan fortettingen av kanalen har blitt. Kanalen blir smalere og smalere. Ser ut som om Tønsbergs nye utrykk er å bli lik mange andre norske byer.
 

Se til Paris. Der bevarer de bykjernen og bygger en moderne by utenfor sentrum. Bygg gjerne moderne på Kalnes og Ørsnes, men bevar det gamle i sentrum. Torvet hadde f.eks vært helt annerledes om Hvistendahlgården aldri ble bygget og Basarhallene fikk bestå. Gamle fasader bør bevares.
 

Det værste er at hele kanalen har blitt lukket inne som en tunell.
 

Tønsberg er dessverre blitt en by hvor eiendomsbaronene får herje vilt. Arkitektonisk ser byen ut som den er tygd på og spyttet ut. En skulle ikke tro at Tønsberg er Norges eldste by.


 

Viktig å ivareta Tønsbergs kulturarv og særpreg. Ikke bare godkjenne utbyggingen av masse boligblokker.
 

Tønsberg er ødelagt
 

Et av hovedproblemene med byggene med lav karakter er at de er mørke og triste, passer dårlig inn i en »lys sommerby» som Tønsberg. Ellers bør jo mer av strandlinjen være åpent friområde. For øvrig mener jeg at den største tabben gjort hittil er at Tønsberg ikke fikk tak i Høyskolen, som burde ligget på Stensarmen. Tønsberg som skoleby ville vært genialt! Tønsberg har et kjempepotensiale som trivelig by for unge og gamle. Nærhet til fjord, fjell, Oslo og flyplass. Det blir viktig å tenke igjennom den framtidige utbyggingen!
 

Jeg liker veldig godt hvordan ScanRope valgte å bygge sine nybygg i stil som en fiskebrygge, er veldig pent å se på fra Tønsberg Brygge. Håper nye utbyggere viderefører lignende design, men er redd at de vil lage et mer moderne utseende som Kaldnes utbyggingen.

 

Generelt vedr. Tbg utbygging så synes jeg at det hadde vært bedre hvis utbyggerne hadde valgt design som hadde gitt Tønsberg(bryggeområde) et mer unikt utseende som Bergen brygge eller Trodheim. Hvis vi faktisk skal leve opp til Norges eldste by burde vi klare å føre et design av byen som får turister til å få lyst til å besøke byen vår. Mye gratis reklame i sosiale medier hvis det er fine bilder herfra.

 

Det er vel også på tide å roe ned utbyggingen frem til det faktisk blir skapt flere arbeidsplasser rundt Tønsberg, må selv reise til Sandefjord for å jobbe.

Synes det nye strekket med blokker på Kaldnes viser at slike bygg kan gjøres interessante. Cluet må være variasjon i høyder, farger og andre arkitektoniske grep. Å sette opp mange like blokker etter hverandre, er derimot lite vennlig overfor resten av byen og gir et kjipt uttrykk.
 

Mye av arkitekturen bærer preg av at det ikke stilles krav til utseende, bare til pris.


 

Helt enig at utbygging langs vannet må bremses. Det må legges mer til rette for mere luft, friområder, og en stil som gjennspeier Tønsberg som en sjøby. Altså den eldre stilen langs brygge med de flotte sjøbodene. Hotellet/kulturhuset og det første byggetrinnet på Kaldnes er skrekkeksempler på hvordan det ikke skal gjøres.
 

Tønsberg er snart ødeagt av glass, betong og høyhus. Norges eldste by er utsatt for vandalisme. Trist.
 

Angående liv/ ikke liv på torvet så må man huske på at biblioteket er det nye torvet i byen. Steders funksjon endrer seg med tiden. Bibliotektet har et yrende folkeliv året rundt.
 

For stor aktivitet i dag vil gi bråstopp i morgen!
 

Vil fremheve Foynkvartalet spesielt som har gått fra å være en kald betongkloss fra 70-tallet il å bli en varm og innbydende bygning med trefasade i sentrum.
 

En del av den nye arkitekturen viser at utbygger er mere opptatt av å tjene penger enn at det skal være både funksjonelt og vakkert. Jeg har bodd borte fra byen i 12 år, er på vei tilbake nå, men byen har rukket å dorandre seg mye på disse årene. Er virkelig FOR utvikling, men vi må kunne tørre å bruke estetikk som en verdi i planlegging og utvikling. Dette smaker kun hig etter fortjeneste.
 

Alt er bygd opp over alt for kort tid, og det resulterer i et homogenisert resultat. I forhold, resten av byen har vokst organisk over hundrevis av år i ulik stil og arkitektonisk interesse i massevis. I tillegg, disse digre klossene stjeler utsikt fra eldre, etablerte boligområder. Men det som irriterer meg mest, er at en liten gruppe menn har fått lov til å forandre byen så totalt over bare et par tiår, og resultatet vil være med oss for alltid.
 

Norges eldste by blir mer og mer lik legoland.
 

 

 

Færder vgs er latterlig stygt. Minner mer om et fengsel.
 

Male nybygg bærsjebrunt og de to ultrastygge signaturene.
 

Bygges kun dyre boliger ved vannkanten som til slutt blir kjøpt opp av folk fra Oslo for utleie eller ferieboliger. Ene og alene pengene som rår! Arkitekturen er ikke spesiell i det hele tatt, burde gitt det mer særpreg for byen. Bygningene som er bygget er stort sett fæle, lite karakteristiske og kunnet ligget i hvilken som helst by!
 

Tønsberg er ødelagt, det er ingen jobber og de har prioritert leiligheter. Byen kommer til å få en eldrebølge, siden det er den folkegruppen som kjøper leiligheter.
 

Jeg syntes det er veldig rart at det IKKE er noen retningslinjer på gammelt og nytt. Bygge nymotens oppi noe gammelt blir ALDRI pent. Må føre samme stilen som området man bygger i.
 

Synes foynkvartalet har fått en fin fasade som passer godt inn.

Byen bærer tydeligere preg av å være styrt av utbyggere og politikere som gjør hva man kan for å holde utbyggere fornøyde. Estetikk og byens innbyggere kommer i andre rekke.
 

For kommunalt.
 

Hummer og kanari, ingen helhet.

 

For mye og for høyt ut mot sjøen.
 

Byens politikere bør bøye sine hoder i skam over å ha tillatt at byen fylles av fremmedgjørende "arkitektur" på denne måten. Hvor er stoltheten over egen historie? Er stål, glass og betong det vi overlater til kommende generasjoner? Hvorfor er det ingen tanker om en enhetlig ivaretakelse av Tønsberg by? Det er et stort svik mot både by, historie og innbyggere å sette opp disse klossene.
 

Her har dessverre hodeløse politikere gitt tillatelse til voldtekt av Tønsbergs gamle særpreg, med blokker ,spesielt langs Kanalen og Ollebukta og fullstendig ødelagt kystlinjen med høyblokk på Jarlsø. Dessverre har utbygging og salg av eiendom tydeligvis blitt den nye "industrien" i Tønsberg.
 

gi resten av sjøen til folket.
 

Tønsberg har en historie som få byer i Norge kan vise til. Identitets bygging og utvikling bør "speile" dette mer. Det betyr ikke at vi skal bygge i gammel stil, men "funkis-stil" og "byggeklosser passer ikke inn. Hvorfor skal vi ha samme bygningsstruktur som Drammen, Oslo, Sandefjord osv. ? Er det for å konkurrere og drive prisnivået til "himmels" ?


Byutvikling ? Nei !
 

 

Misfornøyd med at begge sider av kanalen bygges ut og hindrer sikt mot sjøen.
 

For mye nedbygging i sjøkanten. Og for tett. Mye kjedelige blokker som man finner over hele Norge.
 

Det bygges for likt - det tas ikke hensyn til stedet bygningene skal stå i. Fargevalget på det nye huset Foyntaket ved torvet er elendig. Det hjelper lite at mange mener det er bedre enn det som var der før. Vi må heller sammenligne med hva vi kunne fått, byen hadde en sjanse til å gjøre torvet helt og i takt med omgivelsene, men endte altså med å sette opp noe som gjorde det verre. Kanalen tettes igjen av en massiv vegg, det burde heller vært varierte bygg i mindre skala.
 

Det kan virke som om det er fritt frem for utbyggerne når det kommer til arkitektur. Her mener bystyret har sviktet totalt på enkelte prosjekt, når det gjelder hensyn til eksisterende bymiljø og arkitektur.
 

Det mest grelle eksemplet må være Færder videregående. Midt i kanalen mellom båtplasser og kystkultur senter, har de bygd en stor grå, stygg firkantet boks som ser ut som et høyrisiko-fengsel.
 

Et annet eks. er som jeg ikke er spesielt imponert over er på bygget til DSB. Ser malplassert ut i forhold til resten av bygget og alt annet i nærheten.