«Flyskam» er et nyord i Norge, og et raskt Google-søk gir 70.000 treff på begrepet som kobler skam og flyreiser. Konseptet, som nordmenn de siste månedene har importert fra Sverige, betegner en dårlig samvittighet og skam knyttet til å fly, som har negative konsekvenser for klimaet.

Nå tar Lene Westgaard-Halle (H) et kraftig oppgjør med politikere som bruker flyskam til politisk vinning.

– Vi må slutte å påføre hverandre skyldfølelse for alt vi gjør, for da føles klimaprosjektet uoverkommelig for vanlige folk. Jeg får tilbakemeldinger fra folk som sier de godt kan kjøre elbil og kutte ned på rødt kjøtt, men som føler en avmakt ved tanken på å slutte å fly, sier Westgaard-Halle.

Frykter flyskam-rekyl

39-åringen anser seg selv som en «grønn» Høyre-politiker. Westgaard-Halle er, ifølge seg selv, blant dem som dytter partiet i en mer miljøvennlig retning, og er levende opptatt av å kutte utslipp gjennom teknologiutvikling. Nå for tiden ser Vestfold-politikeren på mulighetene for å installere solcellepanel på låvetaket.

– God klimapolitikk bør gjøre livet enklere for folk, ikke vanskeligere. Problemet er at politikere selger inn flyskam som et begrep for å oppnå en effekt i debatten, men det kommer til å gjøre debatten vanskeligere på sikt. Som en grønn politiker som pusher klimatiltak, blir jeg irritert, sier Westgaard-Halle og fortsetter:

– Fly står for 1,25 prosent av utslippene våre, og jeg tror vi kommer til å skape en rekyl ved å gjøre det skambelagt. Terskelen kommer til å bli stor for å gjøre noe klimavennlig, og mange er helt avhengig av å fly for jobb eller å treffe familie.

– 1,25 prosent gjelder kun innenriksflyvninger. Hva med internasjonale ruter og tilleggseffekter?

– Det stemmer. Internasjonalt står utslippene fra flytrafikken for 2 prosent totalt. Da må vi heller få bukt med fossile biler. Elbiler er en «gamechanger», og det tror jeg at elfly også blir, sier Westgaard-Halle.

Ferske tall fra SSB viser at Norge slapp ut 0,4 prosent mer klimagasser i 2018 enn året før. Utslipp i kategorien Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper med mer økte med over 6 prosent fra 2017 til 2018.

– Men er det ikke bra at folk blir mer klimabevisste?

– Jo, det er bra. Men jeg tror de aller fleste har oppdaget problemet uavhengig av flyskam. Jeg mener vi heller bør legge press på flyselskapene gjennom omsetningspåbud for biodrivstoff og en større satsing på elfly. Det er bedre enn å legge skylden på forbrukerne, sier Høyre-politikeren.

MDG: - Vi ønsker ikke skam

Til Nettavisen Økonomi sier Une Bastholm, nasjonal talsperson og stortingsrepresentant for MDG, at Norge lider av en kollektiv klimafornektelse der både politikere og forbrukere sliter med å erkjenne at Norge er en klimaversting som har ansvar for å endre kurs.

– Vi er i en særklasse i Europa - det er ingen andre land som eksporterer så mye fossil energi som oss. Samtidig er vi blant landene hvor innbyggerne flyr mest. Det legger også føringer for debatten om klimautslippene våre, sier Bastholm.

– Er MDG enig i at flyskam skaper avmakt og frustrasjon blant forbrukerne?

– Vi ønsker ikke at noen skal skamme seg, og Westgaard-Halle vet sikkert at dette ikke er et begrep som noen politiker har funnet på, men som har oppstått i den svenske debatten. Det er kanskje fordi miljødebatten har kommet lenger i Sverige enn den har i Norge. I Sverige sitter Miljøpartiet i regjering, og Sverige har greit å gjennomføre store utslippskutt, sier Bastholm.

MDG-toppen peker på at fire av fem nordmenn sier de vil endre hverdagsvanene sine for å bidra til bedre klima og miljø.

– Om flyskammen brer seg som et begrep i Norge, viser det bare at politikerne har sviktet, og at man må gjøre det lettere for å folk å reise miljøvennlig. Vi må prioritere gode alternative kollektivløsninger blant annet gjennom en storstilt satsing på jernbanen, sier Bastholm.

Miljøpartiets talsperson er enig med Høyres Westgaard-Halle i at Norge bør satse på elfly.

– MDG har tidligere gått ut med at vi vil teste ut elektriske fly i Finnmark, fordi vi bør ta mål av oss til å bli det første landet i verden der luftfarten er helelektrisk, ved blant annet å gi innfasingsstøtte, stille krav til anbydere og gjennomføre pilotprosjekter i Nord-Norge. Men dette tar tid, og regjeringen er i dag altfor tafatte - både rundt elfly og på veitrafikk og i klimapolitikken generelt, sier Bastholm.