Esso har hyret inn Multiconsult for å undersøke bakken for PFAS. Dette er en gruppe fluorerte stoffer som blant annet finnes i skismøring, kosmetikk, gardiner, sportstøy og brannskum.

Ifølge Folkehelseinstituttet er dette stoffer som brytes svært langsomt ned i naturen, hoper seg opp i kroppen og kan være helseskadelige.

De siste dagene er det gjort nye undersøkelser av grunnen på tomta, forteller informasjonsdirektør i Esso Norge Anne Fougner.

– De siste årene har det vært økende oppmerksomhet rundt forekomst av PFAS i jord og i vann. PFAS var typisk brukt i brannskum. Det foreligger ingen konkret mistanke om PFAS forurensning på raffinerieiendommen på Vallø, da det eksempelvis etter det vi vet ikke skal ha vært gjennomført brannøvelser her. PFAS-holdig brannskum har blitt oppbevart i et tidligere bygg på eiendommen samt i en brannbil. For å få mer sikkerhet vil Esso gjennomføre en PFAS kartlegging av den tidligere raffinerieiendommen, sier hun.

Raffineritomta er blitt et yndet friområde etter at det åpnet på våren 2020. Da hadde oppryddingen der pågått i fem år.

Her kan du lese mer om PFAS (ekstern lenke).