Det er ikke alltid så lett å bli gammel. Selv om dagens eldre er friskere og mer aktive enn før, er det samtidig mange som lever lenger med behov for hjelp og pleie i hverdagen. Alle skal være trygge på at de får den hjelpen de har behov for, enten behovet er hjelp til å klare seg i egen bolig eller pleie på en institusjon.

Mange eldre er heldige, og har familie som ønsker å bidra. Mange pårørende utfører en stor omsorgsjobb, og opplever det som viktig og meningsfullt å være til hjelp. For noen er nok opplevelsen likevel at det kreves i overkant mye av dem. Dette gjelder kanskje spesielt i den fasen der far eller mor fremdeles ønsker å bo i eget hjem, men ikke klarer seg uten hjelp i det daglige. Nå er det på tide å legge bedre til rette for pårørende som ønsker å bidra, og det er på tide å verdsette den usynlige omsorgstjenesten som familie og pårørende utgjør.

Derfor ønsker KrF å innføre en "kontantstøtte" for pårørende. Vi ser for oss dette som en statlig, skattefri ordning. Vi vil at barn eller barnebarn til eldre med et dokumentert omsorgsbehov skal kunne få økonomisk støtte for å ta en del av omsorgsoppgaven.

En slik ordning vil gi familiens eldste og de pårørende større valgfrihet, og for noen vil dette kunne være et godt alternativ til å motta hjelp fra kommunen i en fase av livet.

LES OGSÅ: Må klimakutt gjøre vondt?

Pårørendedager

I tillegg ønsker vi å utrede en ordning med "pårørendedager" for eldre, slik vi i dag har omsorgsdager for barn under 12 år. Dette vil gjøre det lettere for å pårørende å bidra når den eldre for eksempel trenger bistand for å komme seg til legen eller utføre andre nødvendige ærender.

Det å legge til rette for mer pårørendeomsorg handler ikke om at vi vil nedprioritere de offentlige tjenestene. Tvert imot. Når vi skal løse fremtidens omsorgsutfordringer, trenger vi både gode kommunale omsorgstjenester, ideelle aktører og private tilbydere. Ensretting er ikke løsningen. Vi trenger fleksible løsninger, mangfold og valgfrihet.

Derfor må vi legge til rette for at også familier som ønsker å bidra, skal få muligheten til det. Og vi må sørge for at innsatsen faktisk verdsettes.