At man skal ha lik lønn for likt arbeid er et godt prinsipp de fleste kan si seg enige i. Men dette gjelder ikke for de mange som jobber innen privat omsorg. Det er nemlig slik at for eksempel miljøterapeuter som jobber i det offentlige tjener flere titalls tusen mer i ået, enn en miljøterapeut med tilsvarende erfaring, ansenitet og stillingsbrøk i det private. De som jobber innen offentlig omsorg har også bedre arbeidstidsordninger og pensjoner. Grunnen til dette er at private omsorgsbedrifter «shopper» dårlige lønnsavtaler, dvs. at de bytter avtaler etter hvilken som er billigst for bedriften, men dårligst for den ansatte.

Når kommersielle bedrifter skal drive med velferd så er det å gi de ansatte dårligere lønn og pensjon en av måtene de skaffer seg overskudd på. Rødt mener dette er en av flere grunner til at det trengs et forbud mot profitt i velferden!

Både Fagforbundet og Fellesorganisasjonen har nå tatt ut medlemmer i streik for å få slutt på denne urettferdige behandlingen. Vi i Rødt Vestfold og Telemark vil uttrykke vår fulle støtte til de streikende. Dere fortjener god lønn for den viktige jobben dere gjør, uansett om dere jobber i det private eller det offentlige!