Lisbeth Eek Svensson, som var konstituert fylkesrådmann fra oktober 2020 til august 2021, innrømmer at noe kunne vært gjort annerledes, men er heller ikke enig i all kritikken.

Det fremgår av en e-post Svensson har sendt Tønsbergs Blad, som henvendte seg for å få en kommentar til rapporten fra granskerne fra advokatfirmaet Wiersholm.

Forventer opprydding

Rapporten, som ble presentert 21. mars, har skapt sterke reaksjoner i det fylkespolitiske miljøet. Gunn Marit Helgesen, Høyre-representant i fylkestinget, leder av kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon KS og tidligere fylkesordfører i Telemark, sier i et intervju med Telemarksavisa at hun forventer at fylkeskommunen kvitter seg med toppledere i lys av den kritikken som kommer frem. Også fylkesvaraordfører Sven Tore Løkslid (Ap) sier han forventer en opprydding, men understreker at politikerne ikke kan sparke ansatte på nivåene under fylkesdirektøren selv.

Fredag er det kalt inn til ekstraordinært møte i fylkesutvalget, der fylkesdirektør Arve Semb Christophersen skal orientere politikerne om hvordan han vil jobbe med å følge opp granskingsrapporten.

Etter hva Tønsbergs Blad forstår er det flere enn Helgesen som kommer til å stille meget klare krav om at det må ryddes opp, og at ryddejobben må være fullført når Vestfold og Telemark gjenoppstår som egne fylkeskommuner 1. januar 2024.

LES OGSÅ: Får slakt i rapport om varslingssaker

Lisbeth Eek Svensson ble konstituert som fylkesrådmann da Jan Sivert Jøsendal gikk på dagen i oktober 2021. Jøsendal så ingen annen mulighet enn å trekke seg etter bekymringsmeldinger knyttet til lederstil. Kort tid etterpå mottok Svensson et varsel mot en annen fylkeskommunal toppleder, nemlig direktør for økonomi, styring og eierskap, Rune Terje Hjertaas. Han ble bl.a. beskyldt for å ha lurt politikerne i forbindelse med budsjettprosessen. Granskingen av varselet frifant Hjertaas for denne alvorlige anklagen, men ifølge Wiersholm-rapporten ble frifinnelsen hemmeligholdt.

LES OGSÅ: Regning på 15 millioner kroner – ti ganger mer enn forventet

Hard medfart

Senere ble Skagerak Consulting engasjert for å lage en ny rapport, og denne munnet ut i en anbefaling om at Hjertaas gikk av. I september 2021, en drøy måned etter at Arve Semb Christophersen hadde overtatt som fylkesdirektør, fikk Hjertaas endringsoppsigelse. Både grunnlaget og prosessen bak endringsoppsigelsen får hard medfart i den nyeste granskingsrapporten, og kritikken rammer særlig Svensson. Hun får bl.a. påpakning for å ha latt seg bistå av Skagerak Consulting i personalbehandlingen av Hjertaas, og for at viktige dokumenter i saken ikke er journalført og arkivert.

I e-posten til Tønsbergs Blad kommenterer hun saken slik:

«Jeg overtok ansvaret som konstituert fylkesdirektør på fylkesordførers anmodning i oktober 2020. Det skulle være for en kort periode på 3 måneder, men ble til 10. Jeg hadde ingen ambisjoner om å søke jobben og tre inn i den permanent. Jeg tok ansvar for organisasjonen i en utfordrende tid og gjorde det beste jeg kunne. Sammen med ansatte, vernetjeneste og tillitsvalgte jobbet jeg mye med blant annet kulturbygging og arbeidsmiljø. 1. august 2021 gikk jeg tilbake til min tidligere stilling som direktør for næring, innovasjon og kompetanse.

Vurdert i ettertid ser jeg at det er det flere ting jeg kunne gjort annerledes i løpet av disse månedene. Det tar jeg selvsagt ansvar for. Jeg burde for eksempel ha håndtert både intern informasjon og arkiveringsrutiner på en bedre måte. Det samme gjelder den rollen som konsulentselskapet Skagerak Consulting fikk i en krevende personalsituasjon. Jeg burde helt sikkert vært mer åpen og uttrykt meg klarere for å beskrive situasjonen slik at det ikke oppsto misforståelser. På den annen side var det mange hensyn som måtte tas også til andre personer i organisasjonen, en krevende balansegang.

Jeg kjenner meg likevel ikke igjen i beskrivelsen som granskingsutvalget gir av at jeg bevisst skal ha forsøkt å skjule eller dekke kritikkverdige forhold. I situasjoner hvor det er mange motstridende interesser, blir det mange forskjellige virkelighetsoppfatninger. Når noen så i ettertid kommer inn for å forsøke å danne seg et korrekt bilde av noe de ikke selv har vært med på eller har fulgt på nært hold, skal det godt gjøres å lage en rapport som beskriver alle forhold slik de var i sanntid.

Men det som er bra, er at rapporten oppsummerer med mange gode og nødvendige læringspunkter, som jeg vil ta tak i sammen med mine kolleger. Jeg vil nå se framover og derfor er det også uaktuelt for meg å kommentere rapporten mer detaljert,» skriver Lisbeth Eek Svensson.

LES OGSÅ: Bjørn-Kristian (Frp) frykter fylkeskommunen har brutt loven: – Jeg håper jeg tar feil. Hvis ikke, er det alvorlig.

I tillegg til fylkesadministrasjonens toppledelse får også selskapet Skagerak Consulting kritikk for sin rolle i oppfølgingen av varslersaken mot Hjertaas. Konsulentselskapet har imidlertid slått tilbake ved å leie inn hjelp til å granske granskerne, og i en 38 siders rapport som bladet Kommunal Rapport har fått tilgang til, går avhørs- og intervjuteknikkeksperten Ivar Fahsing hardt ut mot metodikken som er brukt i flere av intervjuene i Wiersholms rapport. Fahsing går så langt som til å si at de metodiske svakhetene i flere intervjuer kan være så store at de er ubrukelige som bevis.