12. januar hadde Tønsbergs Blad (TB) en reportasje om Rolf Tore Kjæran som startet sultestreik. I den reportasjen kommenterte jeg de såkalte «ikke lovpålagte-tjenester» i hjemmetjenesten i kommunen.

Ordfører Anne Rygh Pedersen svarte at Vi har ikke fjernet ikke lovpålagte-tjenester. Ja ordfører, dette er riktig. MEN – alle må nå betale en egenandel for disse tjenestene. De er altså ikke lengre gratis. Det er det Ap var med å stemme ned i kommunestyret når budsjettet for 2021 ble vedtatt. Det skal nå betales egenandel for å få vasket opp, tømt søppel eller hentet post samt følge til lege som skal koste kr 1000.

Alle vedtak – både sentralt og i kommunen – sier klart at nå skal alle bo lengst mulig i eget hjem. Da må også tjenestene inn i hjemmet tilrettelegges uten økte kostnader – slik at alle kan ha råd til å få utført disse tjenestene.

Ifølge økonomiplan 2021–2024 under Målsettinger i perioden: – innbyggerne mestrer og tar ansvar for eget liv, bor i eget hjem og opplever trygge tjenester.

Allerede i forslaget til Handlings- og økonomiplan 2018–2021 under budsjettbehandlingen 2018 Egenbetaling til selvkost og redusere/ avvikle ikke lovpålagte oppgaver. Det lå der et forslag om selv henting av multidose (medisiner) på apotek, tilrettelagt hjelpemidler til egenmestringstrening for å dusje og slutte å gå på butikk for handling av matvarer.

I Handlingsrom 2024 som viser hvor og hvilke områder det kan gjøres innsparinger på står det under Mestring og Helses foreslåtte innsparinger: Sammen med funn i intervjuer kan det se ut som kommunen har en «raus» tildelingspraksis kombinert med manglende helhetlig system for evaluering og avslutning av vedtak. Høye forventninger om tjenester, stor grad av bruk av skjønn i tildelingen ….. En «raus» tildelingsprosess høres ut som om kommunen gir tjenester som vil gi en verdig og god opplevelse av hverdagen for den som sliter. Men disse tjenestene skal nå evalueres av et evalueringsteam. Man kan undre seg på om det er brukeren som kjenner sine behov, sammen med hjemmetjenesten, som her bruker skjønn så raust at brukeren får tjenester som ikke det ikke er behov for?

Kommuneplanens samfunnsverdier noe om hvordan vi vil ha det i Tønsberg:

Vi vil til enhver tid ha et helse- og omsorgstjenestetilbud som dekker innbyggernes nødvendige behov for tjenester. Det skal skje gjennom å tilrettelegge tjenestene slik at innbyggerne kan bo lengst mulig i eget hjem. Slippe brukerne til med deres prioriteringer og valg og ha trygge og forutsigbare pasientforløp.

Det er bare trist når vi nå ser at den ene tjenesten etter den andre for hver budsjettbehandling pålegger tjenestemottakerne egenandeler på de såkalte ikke lovpålagte tjenestene. Tjenester som er nødvendige og som gir et rent og ryddig hjem. For hva med dem som ikke har råd til egenbetaling? Skal de bo i søppel og oppvask, ikke få hentet posten eller komme til lege? Én ting er i alle fall sikkert. Det hadde bare vært å stemme ja til kr 150.000 som i et budsjett mrd. budsjett er forsvinnende lite. De som trenger disse tjenestene har ofte tunge utgifter til både medisiner og helsetjenester i en vanskelig hverdag. Skulle virkelig ikke vi politikere kunne stå enstemmig for å beholde disse enkle, men viktige hverdagstjenestene som kan gi disse en bedre og enklere hverdag? La oss ved neste budsjett være rause med de små tjenester. Og til deg som står fram og «varsler»: jeg takker deg og ønsker at flere sier ifra.