En krigsøkonomi som Russland nå legger opp til er krig mot Vesten i sin helhet. Vi må forholdsvis budsjettere slik at vi kan forsvare oss. I praksis betyr det å doble forsvarsbudsjettet eller kanskje øke det enda mer. Ikke vet jeg. Det jeg imidlertid er sikker på er at å øke litt er altfor lite.