Terningkast 5: Kort og greit om Quisling

Tønsberg-historikere med kompakt og velbalansert bok, der lokalt billedmateriale bidrar til å kaste lys over landsforræderens liv og virke.