For alle som kjenner skolen er det å lære elevene mest mulig gjennom diverse læringsplaner. I en høyst UNORMAL situasjon. Hun har som de aller fleste politikere et svært kortsiktig perspektiv. Her har skolen en gyllen anledning til å lære elevene livsmestring i praksis.

LES OGSÅ: Hotellet må permittere flere ansatte

Jeg skal være forsiktig med å spå framtida, men med den norske økonomien som blant annet innebærer mer og mer utenlandsreiser, tror jeg ikke det er siste gang elevene vil oppleve en pandemi. Det første personalet bør gjøre er i fellesskap å bli enige om hva elevene kan lære av en slik situasjon. Det er sikkert flere ting, men jeg tenker mye på å lære den oppvoksende generasjon solidaritet og det å kjede seg, ikke ha fullt program bestandig.

LES OGSÅ: Ordføreren takket legevaktansatte: – De gjør en formidabel innsats

Kanskje vi neste gang slipper den hamstringen vi nå opplever? At den voksne ikke er seg selv nærmest. Men kanskje har blikk for sårbare grupper. Og ikke mest tenker på hva de går glipp av den nærmeste tida.

LES OGSÅ: Lege Andreas: – Av med silkehanskene. Det er tydelig at det er mange som fortsatt ikke forstår alvoret

Går glipp av sosial læring

Jeg tenker på en av sønnene mine, som hadde astma i barnehagen og de første åra han gikk på skolen. Jeg hadde garantert holdt ham hjemme hvis koronaviruset var en trussel da. Og jeg hadde ikke vært bekymret for den faglige kompetansen, men tenkt mer på at han, ved å være hjemme, gikk glipp av den sosiale læringen som ligger i det å være medlem av en gruppe.

LES OGSÅ: Lise hjelper deg gjerne med å handle: – Nå er det viktig at vi alle trår til der vi kan

Og jeg hadde nok bedt læreren å ringe jevnlig for å opprettholde kontakten. Og jeg hadde nok tenkt mer på den praktiske og fysiske opplæringen han gikk glipp av. Og prøvd å tilrettelegge for slike aktiviteter. Og jeg tenker at matematiske og språklige ferdigheter ved å delta i matlaging, lese oppskrifter, skrive handlelapper, lese litt i avisa osv. hadde vært det minste problemet.

LES OGSÅ: Begge kinoene i Tønsberg stenger

Barn og unge lærer masse gjennom leken. Og de lærer at en selv er ens beste venn gjennom å være alene. Gjennom dette her har de mulighet til å lære at livet går opp og ned. Og at det å mestre livet handler mest om å mestre nedturene, om å holde ut det unormale. For alle vet at vi går tilbake til det normale snart. Da det er lettere å prate om å mestre livet, enn å gjøre det i praksis.