Mange er uten en jobb å gå til i hverdagen. Andre lurer på hvordan de skal håndtere det nye arbeidslivet. Flere permitteringer og konkurser er ventet utover våren.

LES OGSÅ: Arbeidsledigheten eksploderer – denne bransjen er hardest rammet

Denne uken sendte VG-lesere inn spørsmål til Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), som organiserer over 28.000 bedrifter, og Landsorganisasjonen (LO), som organiserer over 950.000 arbeidstakere.

LES OGSÅ: Vi står sammen

VGs artikkel oppsummerer 100 spørsmål fra leserne om dagpenger, feriedager, hjemmekontor, karantene, lønn, eget selskap, omsorgsdager, stengte barnehager, smittevern på jobben og studenters rettigheter. Artikkelen ble lest av mer enn 100 000 allerede første kveld.

LES OGSÅ: Flere tusen er permittert i Færder og Tønsberg: – Vi vet at mange nå er i en svært krevende og usikker situasjon

LOs og NHOs advokater er landets fremste eksperter på spørsmålene fra VGs lesere, og vi er stolte representanter for våre to organisasjoner i Vestfold og Telemark. Dette viser hvor viktig våre organisasjoner er for arbeidstakere og arbeidsgiver i Norge.

LES OGSÅ: Nok et Tønsberg-hotell stenger dørene: – Vi beklager

I Vestfold og Telemark har LO og NHO samarbeidet med fylkeskommunen, fylkesmannen, NAV, Innovasjon Norge, KS og USN for å utarbeide en virkemiddelpakke for et arbeidsliv i krise.

Vi har bedt om tiltak for lærlingene, bedriftsintern opplæring og motkonjunktur, og har blitt hørt.

LES OGSÅ: Fylkeskommunen er med på dugnaden

Eksplosiv ledighetsøkning

Å øke kompetansen til arbeidstakere som er ledige på grunn av koronakrisen er et av de viktigste krisetiltakene nå.

LES OGSÅ: Vi glemmer studentene våre

Den registrerte arbeidsløsheten har eksplodert fra 2,3% til 10,7 % pst tre uker senere. Hele 301 000 er nå registrert som helt arbeidsledige hos NAV, hvorav svært mange er permitterte. Personer som blir delvis permittert kommer i tillegg.

LES OGSÅ: Hold ut, hold sammen, hold avstand

Vi må regne med at mange blir arbeidsledige/permitterte i forholdsvis lang tid framover. Da er det viktig å utnytte perioden til å ruste oss for årene som kommer gjennom å oppgradere kompetansen i befolkningen.

LES OGSÅ: Fullmaktslover i en krisetid

Det er stort arbeidskraftsbehov ikke minst i helsesektoren, men det mangler arbeidskraft også i landbruket, deler av varehandelen og i deler av transportsektoren. Med det kraftige fallet vi har fått i oljepris, kan det i tillegg bli økende behov for omstillinger i oljeleverandørindustrien.

LES OGSÅ: For pensjonert Kaldnes-sveiser Ragnar er tilbudet her viktig: – Så slipper jeg å gå sulten

For å få til en kraftfull kompetansesatsing er det behov for endringer i regelverk, og det er behov for kreative ideer for å kunne avlaste et svært presset NAV. Trepartssamarbeidet nasjonalt, regionalt og på bransjenivå er et svært viktig verktøy i situasjonen vi er oppe i. LO og NHO har samarbeidet om forslag til noen krisetiltak. Det jobbes også godt regionalt, Vestfold og Telemark fylkeskommune jobber godt sammen med partene i arbeidslivet.

LES OGSÅ: Michael risikerer å måtte kaste 1.500 halvlitere med øl: – Har aldri opplevd noe slikt før

Styrke opplæring

Krisen er en anledning til å påskynde kompetanseutvikling enten det gjelder gjennom bruk av digitale verktøy, styrke grunnleggende ferdigheter, få flere til å oppnå kompetanse på minst videregående nivå, sikre og styrke fagopplæring og yrkesfaglig kompetanse og tydeliggjøre retningen mot et grønt skifte.

LES OGSÅ: Advarer mot «eiendomsboom» etter koronakrisen: – Legg ut boliger for salg nå

LO og NHO mener at blant annet bruk og videreutvikling av bransjeprogram, kraftig opptrapping av fagskoletilbud, aktiv bruk av det nye fylkesvise tiltaket bedriftsintern opplæring (BIO) og styrking av voksenopplæring og regionale karrieresentre bør stå sentralt i en slik satsing.

LES OGSÅ: Bredbånd for alle

Det er mange som må få mulighet til kompetansestyrking, og unge og personer uten fullført videregående opplæring eller med svake grunnleggende ferdigheter må gis særlig prioritet.

LES OGSÅ: Permittert? Disse tiltakene kan spare deg for tusenvis

Å satse på kompetanse er kanskje den beste investeringen vi som samfunn kan gjøre i denne krisetiden.