Søndag 4. august varslet en blid Erna Solberg at hun «er lei av at statlige organer detaljstyrer kommunene». Nå lover hun å vektlegge lokalpolitikernes syn sterkere i klagesaker.

For en skarve lokalpolitiker og velgere i de mange kommunene kan dette i første instans se ut som en riktig gladnyhet, endelig «selvråderett» – men vi skylder oss selv å også se bak utsagnet og hva dette kan bety i praktisk politikk.

La oss starte med et par eksempler; Hans Andreas Limi i FrP vil åpne for mer hyttebygging i strandsonen «for at flere skal få realisert hyttedrømmen» (disse «flere» er neppe folk flest, men vi lar akkurat den debatten ligge).

Hvis FrP igjen kommer i posisjon i Færder etter valget i september så kan de altså med Statsministerens velsignelse få oppheve byggingsforbudet i strandsonen og åpne for mer hyttebygging. For en presset kommuneøkonomi kan dette være en kortsiktig løsning for å få penger inn i kommunekassa, men hva med de langsiktige virkningene og neste generasjons tilgang til sjø? Færder har per i dag kun ca. 30% av strandsonen tilgjengelig for allmenheten. I tillegg er en lang rekke arter som er avhengige av strandnaturen truet eller forsvunnet som følge av nedbygging og endre landbruk, ikke minst hos oss i Færder kommune.

En slik lokalpolitikk ville tidligere blitt stanset av Miljødepartementet, men siste året har myndigheten for kommunal arealpolitikk blitt flyttet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Med helgens varslede beskjed fra Erna Solberg vil altså heller ikke kommunalminister Monica Mæland gripe inn ved å stanse nedbygging «av hensyn til nasjonale interesser» slik det var tidligere.

Dette så vi på Hardangervidda i våres da lokalpolitikerne i Eidfjord kommune la ut enorme hytte- og skianleggsområder i fjellheimen og villreinens hjem hvor klager fra Fylkeskommunen, Fylkesmenn og Miljødirektoratet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet ikke førte frem. De nasjonale hensynene og villreinen tapte kampen i møte med kommunens selvråderett.

Sist fredag la Færder kommune ut kommuneplanens arealdel for 2022 til 2034 til høring med høringsfrist 20. september. Det er altså det nyvalgte kommunestyret som skal avgjøre hvordan Færder skal se ut i fremtiden, hvor det skal bygges og ikke bygges og hvordan neste generasjon skal ha det i kommunen vår. Skal folka våre tilgang til strandsonen og skal naturmangfoldet bevares så også neste generasjon kan nyte øylivets fugle- og dyreliv og strandlivets gleder?
Det er viktig og riktig med lokal selvråderett, men av og til kan kortsiktige og lokale prioriteringer gå feil og man trenger statlige kontroll for å stanse de nasjonalt verste feiltrinnene. Og ikke minst trenger man kloke lokalpolitikere.

Med det dette bakteppet om «opphør av statlig styring» er det altså nå til lokalvalget viktigere enn noensinne å velge riktig.