I forbindelse med saken som skal behandles 3. juni i UOO innstiller rådmannen på at alle barnehagene skal servere et brødmåltid til lunsj hver dag innenfor eksisterende rammer.

Vi er sterkt imot rådmannens innstilling. Slik lovverket er i dag fungerer bemanningsnormen som en maksimumsnorm og ikke som en minimumsnorm. I praksis oppfyller barnehagene bemanningsnormen i omtrent en tredel av åpningstiden. Dersom ansatte i barnehagene pålegges nye oppgaver som ikke har vært der før uten å øke rammene tilsvarende, vil dette føre til at voksentettheten reduseres. De ansatte i barnehagene vil få enda mindre tid med barn på avdeling. Barnehagene er pedagogiske virksomheter og konsekvensene vil bli at den pedagogiske kvaliteten svekkes.

Det er barnehagene i gamle Re som har matservering til lunsj i dag. Disse barnehagene har fram til nå hatt høyere bemanningstetthet enn hva barnehagene i Tønsberg har. Vi mener det ikke kan innføres matservering før bemanningsnormen blir gjeldende i hele åpningstiden, slik politikerne har lovet.