Gå til sidens hovedinnhold

Må ha flere krisepakker

Tønsberg står i en alvorlig økonomisk situasjon hvis skattesvikten blir så stor som det nå kan ligge an til, advarer rådmann Egil Johansen.

Det budsjettet for 2020 som kommunestyret vedtok i fjor høst har en inntektsside på over 4,3 milliarder kr, hvorav ca. 40 prosent, 1,7 milliarder, er skatteinntekter. Med mange permitterte arbeidstagere og et næringsliv som sliter tungt er det nå høyst uvisst hvor skatteinngangen faktisk blir, det eneste vi vet er at den blir vesentlig mindre enn forutsatt. For en kommune som allerede har måttet stramme kraftig inn i driften, er det svært bekymringsfullt.

Så langt har regjeringen vist til at det er uvisst hvor stor skattesvikten blir, og bedt kommunene forholde seg til tidligere fastsatte skatteanslag for 2020. Staten har imidlertid gitt Kommune-Norge en ekstrabevilgning på 250 millioner kroner til å dekke inn merutgifter som koronaepidemien i seg selv vil medføre. Også Kommunalbankens egenkapital er styrket med 750 millioner for å hjelpe kommuner som sliter med å betale lån, og nylig styrket også Stortinget rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner med ca. 5 milliarder kroner.

Det er selvfølgelig mange penger, men forsvinnende lite målt mot den skattesvikten norske kommuner kan stå overfor. Vi forventer at det kommer mer til kommunene etter hvert, ellers kan grunnleggende velferdstilbud til innbyggerne være truet i en tid hvor det antagelig vil være flere som trenger dem.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.