Gå til sidens hovedinnhold

Må kurere legeordning

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Stortingsrepresentant Erlend Larsen (H) går i rette med fastlege Tom Ole Øren, som mener fastlegene bruker for mye tid på småsyke skoleelever som trenger fraværsattest og andre oppgaver som strengt tatt ikke dreier seg om medisinsk hjelp. Arbeidspresset for fastlegene har økt, og det er en viktig årsak til at for få yngre leger vil bli fastleger, mener Øren, som også er leder av Vestfold Legeforening.

Larsen mener at strengere fraværsregler har vært viktige for å få ned frafallet i videregående skole. Å fullføre videregående utdannelse er i sin tur viktig for å få seg jobb, inntekt og bolig, og bidrar dermed til å redusere sosiale forskjeller og bedre folkehelsen, mener stortingsrepresentanten. Han viser også til at fastlegene nå har bedre lønnsvekst enn samfunnet for øvrig.

Larsen har nok rett i alt dette, men vi tror ikke god lønn alene er nok til å øke rekrutteringen til fastlegeyrket. Leger kan tjene godt også andre steder i helsevesenet. Politikerne bør heller lytte til Øren og andre leger, og ikke minst lese evalueringsrapporten om fastlegeordningen som EY og Vista Analyse la fram i september. Her kan man lese at siden ordningen kom i 2001, har fastlegene fått stadig flere oppgaver som handler om papirarbeid og ikke pasientarbeid. Rapporten antyder at legene bør få være leger, og slippe en del disse oppgavene. Det er en diskusjon vi er nødt til å ta.

Fastlegeordningen har vært en suksess. Den skaper gode forhold mellom lege og pasient, og norske fastleger får godt skussmål for jobben. Men når bare 11 prosent av norske medisinstudenter kan tenke seg å bli fastleger, bør alarmklokkene ringe. Med en eldrebølge som fortsatt er stigende, er det viktig å komme snarest mulig i gang med å redde ordningen fra å forvitre.

Kommentarer til denne saken