Folk stresser over evne før jul, med en kjørestil i trafikken som er livsfarlig. I de siste dagene har jeg observert at mange gir blaffen i trafikkregler og kaster seg inn i rundkjøringer og kryss så en skulle tro at de prøvde å stikke av fra noe.

Kan noen fortelle meg hvorfor det alltid er kvinner som sitter bak rattet når jeg observerer at noen ligger bak med støtfangeren omtrent oppå min bil? I tillegg ser jeg mange bilister som tråkker gasspedalen i bånn når de beveger seg gjennom Frodeåstunnelen fra Kilen i 200 km/t. Da ligger jeg selv i nærheten av 80 på fartsmåleren min.

Hvor i all verden befinner politiet seg når disse stadige bruddene på trafikkreglene finner sted? Må vi ha alvorlige ulykker, kanskje rett oppunder jul, før politiet reagerer med kontroller i Tønsbergdistriktet?

Jeg vil oppfordre til at man puster noen ganger med maven og roer ned stresset som tiltar oppunder jul, og bruker fornuften, kjører varsomt og viser hensyn overfor hverandre. Å gå inn i julen med å være innblandet i en ulykke er ingen tjent med! Det er for sent når ulykken inntreffer!

En riktig god jul og et godt nytt år til alle kjørende og til politiet!