For det første mener jeg regjeringen går rundt grøten og har forklaringsproblemer med det meste. La oss ta alle de økte utgiftene som går på helsa løs for de fleste. Støre og hans regjering skylder på Ukraina-krigen, og sier at rentene kan stige på grunn av for stort forbruk.

Dette er for så vidt realiteter i den situasjonen vi befinner oss i i dag, men regjeringen prediker stadig at de ikke kan gjøre noe med alle utgiftene som husholdningene blir belastet med. Men jeg stiller meg undrende til at regjeringen setter utbygging av turbiner og lagringskapasitet for kraft på vent. Det kan da ikke være nødvendig å reversere dette og at regjeringen skal mene at dette også kan bremse konsekvensene av en stigende inflasjon. Dette mener jeg er helt feil, også Acer-avtalen er til hinder for at vi får gjort noe med dette. Den kan sies opp, og i ytterste konsekvens kan vi si opp hele EØS-avtalen.

Så er det matprisene som øker betydelig. Regjeringen skylder også her på Ukraina-krigen. Det er også for så vidt riktig, men så lenge vi stiller opp med våpen og ammunisjon til Ukraina, vil krigen bare fortsette år etter år, og matprisene fortsette å stige. Jeg mener også her at regjeringen snart må tenke på de konsekvensene dette får for lommeboken for de fleste. Å sende milliarder av kroner og våpen ut av landet er ikke til fordel for vårt land.

Å bringe penger fra statskassen inn i husholdningene nå, vil gi økt inflasjon og stigene renter, det er riktig, men regjeringen må håndtere det de kan gjøre noe med, som strømprisene og de høye matprisene. Det vil kunne lette økonomien for de fleste her i landet. Så mener jeg også at laksenæringen og andre bedrifter ikke må jages ut med enda høyere skatt. Vi må ikke plage og misunne en næring som går bra. De trenger overskudd til investeringer og til å møte tilbakeslag i økonomien – vi må ikke glemme arbeidsplassene!

At regjeringen Støre aksepterer situasjonen og stadig unnskylder seg med at de ikke kan gjøre noe mer på grunn av krigen i Ukraina, er bare tull! Støre burde også vurdere sin stilling som statsminister, men han gir vel blaffen i at Ap-skuta går ned.