Gå til sidens hovedinnhold

Makan til vage, uforpliktende formuleringer skal man lete lenge etter

Artikkelen er over 1 år gammel

Det kan ha en viss interessere å sitere litt fra denne luftige rød-grønne løftesvermen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I TB 20/11 leser man hva de rød-grønne valgvinnerne skal tilby de eldre i den kommende valgperioden. Det står ikke på de politiske ambisjonene, for ordene flagrer, men det samme gjør seddelbunkene. Kostnadene nevnes ikke med ett ord. Makan til vage, uforpliktende formuleringer skal man lete lenge etter.

For så underfundig er verden konstruert at når man lover noe til noen, pålegger man samtidig andre en forpliktelse til å innfri dem, for eksempel kommunens budsjetter. Løftene må la seg gjennomføre innenfor en ansvarlig og realistisk budsjettramme og aller viktigst, de må gjenspeile hva de eldre virkelig trenger og har behov for. Særlig når det er knappe tider. I årets budsjett anbefaler rådmannen at utgiftene for sektoren «mestring, helse og velferd» reduseres med 22,4 millioner.

Les også

Carina ble svindlet for 700.000 av «drømmemannen»: – Farlig naivt å tro at man ikke kan bli lurt

Det kan derfor ha en viss interessere å sitere litt fra denne luftige rød-grønne løftesvermen. Vi kan ikke her nevne alt, bare ta noen eksempler, slik som at, «tidlig demente eksempelvis vil kunne få utsatt innleggelse i institusjon gjennom et aktivitetstilbud på et gårdsbruk» (trolig får å få ut den siste rest av arbeidskraften), og at man samtidig vil, «sikre midler til det frivillige arbeidet som ukentlig arbeidsgruppe til kreftpasienter og deres pårørende».

Et annet løfte er å «legge til rette for et aldersvennlig samfunn gjennom nye boformer og møteplasser, å bruke bo- og servicesentrene våre som bydelshus i samarbeid med frivilligheten». Man antar at «frivillig» i rød-grønn språkdrakt betyr det samme som «gratis», men siden det samtidig «ikke skal konkurranseutsettes», så hadde det jo vært greit å få en nærmere avklaring med hensyn til kostnader og organisering.

Les også

Carins middagsråd kan spare deg for tusenvis av kroner

Enda videre skal kommunen legge opp til et, «skreddersydd omsorgstilbud med hjemmesykepleie, hjemmehjelp og dagtilbud» og «For å sikre nok hender og tid, trenger vi et løft for velferdsteknologien».

Jo, her skal det satses, det er sikkert. De gamle blir nok glade når de får høre det og særlig når man i tillegg blir lovet «et mangfoldig dagaktivitetstilbud».

Ser man vekk fra floskler og fagre løfter, venter vi nå spent på å få et detaljert kostnadsoverslag fra de rød-grønne, særlig når man vet at kommunen må utsette byggingen av Olsrød sykehjem på grunn av manglende midler. Vi har ikke glemt at Arbeiderpartiet i regjering lovet 15 000 nye sykehjemsplasser, men disse har det senere vært stille om.

Samtidig vil eldre i kommunen over 80 år øke med 240 personer fra 2019 til 2022 (Kostra-tall), noe som i seg selv vil kreve 55 flere heldøgnsbemannede pleie- og omsorgsplasser. Dette vil øke presset på hjemmetjenestene betraktelig.
Spørsmålet blir derfor om de rød-grønnes vage løfter er en riktig prioritering av allerede knappe midler når det gjelder eldreomsorgen. Kanskje burde man innhente noen tilbud fra private aktører i stedet for å være kategorisk imot all privat aktivitet og konkurranseutsetting?

Avtalene med de private sykehjemmene Marie Treschow og Maribu utløper i 2023, altså i inneværende periode, og selv om man er allergisk, har man kanskje ikke så mange andre valg enn å fornye disse avtalene?

Hvis det lar seg gjøre, da.

Kommentarer til denne saken