Og i byggesaken Nedre Langgate 19, som vel kan sies å være episenteret for mye av den offentlige uroen rundt byutviklingen de siste årene, har dere stått sammen. Så la oss forlate de formanende formuleringer om demokrati, spilleregler og høvisk framferd i det offentlige, politiske ordskiftet, og forholde oss til en konkret sak.

Jeg skal også denne gangen legge vinn på å føre et anstendig språk – men det begynner å holde hardt nå. For vel snakker vi med ord, men vi snakker om makt.

Først lurer jeg på om du, med adgang til de indre gemakker i Tønsberg Høyre, endelig kan gi oss beboere og vanlige borgere av byen en begrunnelse for hvorfor utbyggers reguleringsforslag ble vedtatt ved førstegangsbehandlingen i strid med kommunedirektørens klart negative innstilling. For noen begrunnelse har aldri fremkommet, selv om det kreves etter Forvaltningslovens § 24, første ledd.

LES OGSÅ: Kjølner og Grøtvedt: Hvis de som lager mest støy fikk viljen sin

Derimot har vi mailer som kan forklare. 4. og 7. juni 2021 sender utbyggers arkitekt og stedlige prosjektleder mailer der utvalgsmedlemmene oppfordres til å samles om en positiv innstilling, for det har vært avgjørende for en potensiell leietaker at dette avgjøres i møtet 18. juni. Det fremgår også at det i leiekontraktsforhandlingene har vært tett kontakt mellom utbygger, leietaker og noen medlemmer i utvalg for plan og bygg i en lengre periode.

Makta hiver seg rundt og gjør de nødvendige grep. Resultat: Et syltynt én sides voteringsgrunnlag (mot direktørens solide 19 siders utredning) for å få til en positiv innstilling i utvalget. Makta har bestemt seg.

Fremdeles krenket over at noen snakker om kameraderi og korrupsjon, Jonassen?

LES OGSÅ: Virkelighetsfjernt fra Høyre-politiker Jonassen

Demokratisk underskudd

10. juni var utvalget på befaring hos oss som bor bak bygget. Entusiasmen for å skaffe seg god førstehåndskunnskap om de svært alvorlige konsekvenser nybygget ville ha for oss, var påtakelig laber. Makta har bestemt seg.

Etter offentlig høring som ga rekordmange 52 unisont negative uttalelser kom byggesaken opp til annengangsbehandling i september. Man kan krysse av for demokratisk saksgang. Men ved behandlingen i utvalget blir denne svært tydelige meningsytring knapt kommentert. Makta har bestemt seg.

LES OGSÅ: Til Øyvind Jonassen (H): Når maktens elite blir rasende, er spikeren truffet

Ved kommunestyremøtet 6. oktober stemmer de ti representantene fra Venstre, KrF, SV, Rødt og to fra MDG mot, men reguleringsplanen for Nedre Langgate 19 blir vedtatt med stort flertall. Makta har bestemt seg.

Fremdeles forbauset over at noen snakker om et demokratisk underskudd innenfor plan og bygg her i byen, Jonassen? Og, praktiserer Høyre-gruppen «demokratisk sentralisme», slik man gjorde i det gamle Sovjet? Noen annen tolkning er knapt mulig når du skriver ” … og det er ingen låsing av gruppen av hva de skal mene i enkeltsaker, dersom det ikke strider med [vårt] program.» Dette samtidig som ikke en eneste Høyre-representant har fraveket «partilinja» i de tre nevnte avstemninger.

LES OGSÅ: Til Halvor Syvertsen: Det er demokratisk valgte politikere som skal ta avgjørelsene

Og slik har det fortsatt med positive flertallsvedtak om rammetillatelse og igangsettingstillatelse, mens vår anke av kommunestyrevedtaket ble avvist. Vår advokat har i en åtte siders klage bl.a. påpekt en rekke alvorlige saksbehandlingsfeil og klare brudd på den juridisk bindende byplanen, videre at saksbehandlingen i kommunen skal være generelt tilrettelagt og ikke innrettet på et spesielt firma slik som er tilfellet her. Men Makta har bestemt seg.

Så har en av våre beboere i 80-årene vært på kommunen og levert et håndskrevet brev til ordfører og et til leder i utvalg for plan og bygg, der hun med dårlig skjult sarkasme takker for at «de ødelegger alderdommen vår og for at de ødelegger verdiene vi har spart opp gjennom et langt arbeidsliv.» Aldri noe svar. Makta er ikke berørt. Makta har bestemt seg.

LES OGSÅ: Det blir trangt når makten skeier ut i en mindre by

Se det for deg

Etter flere titalls oppslag i mediene og alt som har skjedd i denne Kafka-liknende prosessen, er du fremdeles forbauset over at folk er opprørt og forbannet, og kan bli litt varme om ørene, Jonassen? Hva ville du selv gjort, beholdt silkehanskene på og fortsatt ditt korstog for dannede forsøk på kontakt, dialog og påvirkning, eller kanskje vurdert å ta fram boksehanskene?

Jeg har en del flere spørsmål til deg. Det får vi komme tilbake til. I mellomtiden: Gå ut i din have, skritt opp 8 meter fra ditt stuevindu, prøv der å se for deg en 10 meter høy og 50 meter lang vegg. Snakkes.

LES OGSÅ: På høy tid at byens myndigheter tar fortvilelsen på alvor

Oppklaring 1. Illustrasjonen som følger artikkelen din, det etter hvert ikoniske bilde av kontorbygget NL 19, er fake. For dette bildet viser et bygg som ikke kaster skygge (!) slik at alle balkonger i 3. etasje ligger badet i lys, mens alle andre bygninger på bildet kaster lange skygger. (Det er Tønsbergs Blad som har lagt på denne illustrasjonen, red.anm.)

Oppklaring 2. «Politikk» betyr egentlig bare «byens affærer», mer spesifikt brukt om offentlig beslutningsvirksomhet, og det blir noe litt annet enn det du innledningsvis skriver. Altså noe skjevt ut fra hoppkanten, Jonassen. Det pleier å bli dårlige hopp av slikt, så også i dette tilfellet.