Dette mener jeg er vel begrunnet i hva våre forfedre (med politikeres avgjørelser) fremmet den gang en overbevisende rettmessig uttak av våre mange vassdrag og resservoarer for fremtiden (fordelt på mange ti-år) kunne levere en forsvarlig strømpris, som begunstiget hele Norges befolkning (inklusive næring) en forsvarlig strøm-pris tett opp til i dag.

Prisen den gang var regnet ut fra en nasjonal beregnet minstepris, uten høye kostnader som i dag. Store volumer og reserver fra fulle vassdrag gjorde kostnadene og prisene lave!

Hva opplever vi i dag:

Strømleverandørene, med myndighetene på lag, spekulerer i lettjente penger (milliarder av kroner). Leveransene går gjennom kabler til utlandet i et uoversiktlig marked. Dette gir uforutsette priser fra dag til dag.

Dette må husstandene svare for, i takt med hva som blir behovet for levering av strøm ut av landet! Det er svært mange som i dag må slenge inn håndkle og selge alt de har for å overleve på et minstemål.

Myndighetene gir signaler om at vanskeligstilte kan henvende seg til Nav for å få hjelp til bostøtte.

Men det viser seg at det ikke alltid er like lett, hvis de ikke står oppført med hjelp fra før og må isteden søke sosialen. Disse kronene som regjeringen har lovet i kompensasjon med halve summen over det som kommer over over 70 øre pr kw-time, blir bare småpenger å regne i forhold til de familier som blir rammet (som har lite fra før).

Det aller siste er at regjeringen har akseptert at bruker du mye strøm en dag (vasking av klær, matlagning og varme på grunn av kaldt vær osv) skal strømmen beregnes like høy for resten av måneden, sammen med en betydlig høyere nettleie!

Hvor skal dette ende?

Vi er dessverre et folkeslag som finner oss i det meste!

Ja, vi lever jo i et demokrati, så det er vel ikke så rart!

Men jeg syntes allikevel at vi må protestere på denne galskapen! Det er mulig og omdirigere hele systemet i dag med strøm-tilførslen kun for landet vårt.

Det er dessverre ikke vilje til å gjøre noe med dette i dag, samtidig som prisene flyter fritt.

Det ser ut for at bare staten og leverandørene av strømmen tjener nok på et høyt plan (med avgifter, moms, høyere og høyere nettleie), så kan vi andre komme i annen rekke.

Hadde vi fått tilbake (ca70%) av disse pengene staten håver inn, hadde det kanskje vært en rimlig rettferdighet i galskapen!

NB! Ikke glem at utbyggningen av vindmøller på norsk sokkel vil ta tid og dermed vil prisene på strøm være betydelig høye i tiden fremover.

Så tilslutt: Hva skjer med pengene våre som tilkommer staten, som de igjen kan bruke til hva de vil!

Jo, vi opplever fra tid til annen missbruk fra de som sitter og bestemmer. Selvfølgelig ikke alle.

Stortings-representanter som er med på å bevilge (stemme over) stadig høyere lønn, med store andre fordeler og tillegg.

Overskridelser for en tid siden av restaurering- kostnader på deler av Stortinget, uten at den daværende presidenten, la dette fram for Sortinget. (på denne måten ble konsekvensen at han måtte gå av)

Nav, ble satt under lupen med penger de innkasserte fra norske borgere urettmessig i følge EUs regler, som de igjen måtte betale tilbake senere!

Unnertegnede er klar over motsetningen med å sidestille ting opp mot hverandre, men det er umulig å forstå retorikken med at myndighetene truer (på en måte, slik jeg forstår) dette systemet med å legge distribusjonen av strøm-nettet til utlandet (gjennom kabler), som igjen gir så høye uverdige priser på strøm til de aller fleste i Norge.