Gå til sidens hovedinnhold

– Mandag blir en viktig dag i Tønsberg

Artikkelen er over 2 år gammel

15. juli er det Verdensdagen for ungdomsferdigheter. Dagen kan lett gå de fleste forbi, og for de fleste har nok akkurat denne dagen liten betydning. Men denne dagen kan ha stor relevans også for oss i Tønsberg og Re.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ifølge FN er det på verdensbasis nesten tre ganger så sannsynlig at unge mennesker er arbeidsledige enn voksne. Unge er mer eksponert mot jobber av lavere status, ulikhet på arbeidsmarkedet og lengre og mer usikre overganger fra skole til arbeidsliv. I tillegg er det mer sannsynlig at kvinner er underrepresentert og underbetalt i arbeidslivet, og mer utsatt for midlertidige ansettelser.

Det er lett for mange i velstående Norge og Tønsberg å avfeie dette som et problem ute i verden, og et problem som har lite relevans for politikken vi fører i Tønsberg. Men våger vi å rette blikket mot vår egen ungdom, ser vi de samme tendenser også her hjemme.

Faktum er at unge mennesker er mer sårbare for arbeidsledighet, også våre lokale unge i Tønsberg og Re. Ungdommen vår er eksponert for arbeid av lavere status og mulige ulikheter på arbeidsmarkedet. Og det er jo stort sett våre unge som står ansikt til ansikt med en overgang fra skole til arbeidsliv. Til tross for den gode innsatsen som har blitt gjort for likestilling mellom menn og kvinner, er mange unge kvinner fortsatt lavere betalt enn sine mannlige kolleger og mer utsatt for midlertidige ansettelser. Ja, Verdensdagen for ungdomsferdigheter har relevans, selv for oss i det nye Tønsberg.

FNs bærekraftsmål 4.4 har tydelige ambisjoner om å øke antall unge og voksne med kompetanse i blant annet tekniske fag og yrkesfag, som er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap. Dette bør også være en ambisjon på lokalt plan. Vi i Tønsberg Høyre tar dette på alvor. Og vi tror på det iboende potensialet i vår lokale ungdom.

Utdanning viktigst

Vi i Høyre tror at utdanning og opptrening av ungdom er veien ut av fattigdom og til anstendig arbeid. Dette gjelder både globalt ute i verden og lokalt i nye Tønsberg. Derfor våger vi å være modige i vårt program når det gjelder våre unge. Blant annet vil vi sørge for gode skoler med tilstrekkelig kapasitet, og hvor elevene mestrer, tilegner seg kunnskap og utvikler gode sosiale ferdigheter som forbereder dem på å bli bidragsytende medlemmer av samfunnet. Vi vil også styrke tilpasset opplæring i skolen, støtte utvikling av nye alternative læringsarenaer og gi alle barn faglig oppfølging på det nivået det enkelte barn befinner seg. Dette for å bidra til at flere kommer seg gjennom skolen med både vitnemål og nyttige ferdigheter for livet videre.

Ikke la den 15. juli og Verdensdagen for ungdomsferdigheter gå deg forbi. Gi en tanke til både ungdommen ute i verden og vår lokale ungdom i Tønsberg og Re, og spør deg selv om hva det er som best møter deres behov for å utvikle de ferdigheter som gjør at de får anstendige liv.

Kommentarer til denne saken