Mange frykter busstrafikken her vil ødelegge sentrum. Nå skal Geir ta en runde til på planene.

Flere er bekymret for at busstrafikken på Farmanstorvet og i Møllegaten vil bli ødeleggende for Tønsberg sentrum. Nå vil kommunen gå en runde til for å se på fremtidig busstrasé gjennom byen.