Det er ikke bare Oslofjorden som vil dø hvis ikke staten er med å betale rensing av nitrogen. Dagens regjering vil sørge for at mange husholdningers lommebok vil dø samtidig som milliardutgiftene til kommunen renner inn. Folk vil miste husene sine. Vi risikerer gebyr sjokk fra kommunen. Staten burde bidra med de kostbare utgiftene til nitrogenrensing.

Vi leser også at ordfører Jon Sanness Andersen (Ap) og fylkesordførerkandidat Are Karlsen (Ap) skal jobbe for at staten tar regningen eller deler av regningen. Hvor troverdig er det at de får dette til?

LES OGSÅ:

Ingen vedtak om penger

Under Arbeiderpartiets landsmøte ble det ikke fattet noen vedtak om at staten skal bidra med statlige midler til nitrogenrensing samtidig som deres egen Klima- og miljøminister Espen Barth Eide ikke ønsker å bidra med statlige midler.

Det er skuffende at Arbeiderpartiet på sitt landsmøte ikke kunne vedta en resolusjon som ville ha bidratt til å hjelpe en allerede belastet kommuneøkonomi. Vi skal ikke gjøre folk fattigere. Det er konsekvensene av regjeringens politikk.

LES OGSÅ: Redde for å frede Oslofjorden

Frp: Staten må bidra

Under landsmøtet i Fremskrittspartiet ble det enstemmig vedtatt at stortingsgruppen skal fremme forslag til en støtteordning for investeringer til nitrogenrensing av avløpsvann i områder som blir pålagt nye rensekrav. Vestfold og Telemark FrP var opprinnelig forslagsstillere til denne resolusjonen.

Fremskrittspartiet er av den oppfatning at det bør lages en romslig tilskuddsordning for investeringer til nitrogenrensing, hvor staten tar en stor del av investeringskostnadene gjennom en tilskuddsordning, for å hindre at innbyggerne får prissjokk. Statlige myndigheter kan for eksempel hente inspirasjon fra tilskuddsordningen for sykehjemsplasser i kommunene.

LES OGSÅ: Barth Eide (Ap) lover å redde Oslofjorden: – Det er en svært alvorlig situasjon

Nok prat – det trengs penger

Etter prinsippet om selvkost skal husholdningene som har avløp ta regningen for morgendagens rensesystemer, men dette er ikke bærekraftig med de kostnadsanslagene vi ser for nitrogenrensing. En oversikt fra Norsk Vann viser at bare i Vestfold er prognosen for avløpsinvesteringer på flere milliarder kroner for å rense nitrogen. FrP synes ikke at innbyggerne skal ta hele regningen da friskmelding av Oslofjorden gagner hele landet.

De kommunale avgiftene har allerede økt kraftig i kommune. Nå vil de få et giganthopp for våre innbyggere. Det er helt uakseptabelt. Miljøvernminister Espen Barth Eide (Ap) må våkne opp og se hva slags konsekvenser dette vil få. Politikken er uansvarlig når miljøvernministeren kun vil at staten skal bidra med nødvendig teknologi, samtidig som kommunen må ta regningen.

LES OGSÅ: Jon og Are krever handling, ikke bare ord: – Det er ikke bare å velge og vrake tiltak skal fjorden reddes

Arbeiderpartiet gikk på valg på at nå er det vanlige folks tur, men tror ikke vanlige folk har merket så mye av dette ennå.