Tidligere Re kommune avsatte i sin tid dette området til «grønnstruktur» i kommuneplanen. Det er med andre ord ment å ligge som et grøntområde, men i 2017 ble det gitt en midlertidig dispensasjon til å bruke arealet til parkeringsplass og øvingsområde for anleggsmaskiner, knyttet til undervisningen i anleggsteknikk ved Re vgs.

Langvarige dispensasjoner er i utgangspunktet ikke gunstig, og vi har derfor forståelse for at kommunedirektøren ønsker å bringe orden i forholdene. Selvsagt bør det være mest mulig samsvar mellom et områdes status i kommuneplanen og hva det faktisk brukes til. Men der kommunedirektøren innstiller på at dispensasjonen oppheves, slik at området må tilbakeføres til «grønnstruktur», mener vi likevel at politikerne i utvalget for plan og bygg i Tønsberg bør tenke annerledes når de behandler saken fredag i denne uken.

Rekrutteringen til håndverksfag og bygg- og anleggsfag har vært en stor utfordring for norsk næringsliv i lengre tid. Å legge godt til rette for utdanning til disse yrkene må derfor være høyt prioritert. Og elevene ved Re videregående trenger et sted hvor de kan øve på bruk av store, tunge anleggsmaskiner. Av hensyn til timeplaner og øvrig undervisning bør det ligge i nærheten av skolen.

«Mister vi det stedet her, er vi tilbake på bar bakke. Da må vi flytte studiet,» sier fagansvarlig Bent Gunnerød ved Re vgs. til Tønsbergs Blad. Den advarselen bør lyttes til. Det sier seg dessuten selv at et slikt utdanningstilbud ikke kan flyttes til en hvilken som helst annen skole i distriktet. Samtidig er det ikke tvil om at vi trenger å ha et slikt studietilbud i Vestfold, følgelig bør politikerne sørge for at det kan drives videre ved Re vgs., i hvert fall så lenge det ikke finnes noe godt alternativ.

Fremskrittspartiet foreslår i første omgang å gi forlenget dispensasjon frem til sommeren 2027. Partiets plan- og byggepolitiker Trond Ekstrøm antyder at det kan være bedre å gi en dispensasjon som gjelder så lenge studietilbudet i anleggsteknikk finnes ved Re vgs. fremfor å omregulere tomten på varig basis. Det kan vi gjerne støtte, fordi dette nettopp handler om å legge til rette for dette konkrete tilbudet.

Det skal heller ikke stikkes under stol at naboer har klaget over støy, støv og trafikkforhold. Får anleggsteknikkundervisningen drives videre på denne tomten, bør skolen og kommunen ta en dialog med naboene om hvordan plagene kan reduseres mest mulig.