For noen er bilen kun et fremkomstmiddel som skal få de fra A til B. Utseende, merke, farge og modell spiller liten rolle så lenge bilen gjør nytten. For andre så er bilen ren hobby og all fritid og oppsparte midler blir brukt på bil. Uavhengig om man er interessert eller kun bruker bilen som et hjelpemiddel så vil FrP hele tiden jobbe for å senke avgiftene, og stå på bilistenes side. Bil er kultur og skal ikke bli brukt som melkeku i avgiftspolitikken.

LES OGSÅ: MDG-refs av ny vei mellom Skoppum og Bakkenteigen

Miljøpartiet De Grønnes største prioritet er å fjerne bilistene, og det virker som om noe av det viktigste for dem er å øke drivstoffavgiften. Inntekten fra denne avgiften skal så fordeles på alle. Poenget er at de som kjører lite eller ingenting skal tjene på dette, mens de som kjører mye må betale ekstra.

Det MDG glemmer å nevne er de som er avhengig av bilen for å komme seg til og fra jobb og fritidsaktiviteter hver eneste dag. Norge er mer enn sør for Sinsenkrysset, Lan Marie Nguyen Berg!

LES OGSÅ: TB-måling: Lunken støtte til bomveiprosjektet – og nå vil MDG ha omkamp: – Slaget er ikke over

Avgiftskutt på miljøvennlige biler

Med denne politikken vil MDG tvinge folk fra distriktene inn til byene, hvor MDG systematisk dytter bilistene unna. Med Frp i regjering har statens samlede inntekter blitt redusert med 13,1 milliarder som følge av elbilfordeler og kutt i avgifter på nyere bensin- og dieselbiler. Det er god klima- og miljøpolitikk som også kommer godt med for lommeboka til folk flest.

I tillegg har vi redusert engangsavgiften for motorsykler og fjernet den helt for import av motorvogner eldre enn tjue år. Vi vil fortsette å stå på bilistenes side, kutte avgiftene slik at bilparken gradvis blir nyere og renere. Det er gulrot fremfor pisk som er nøkkelen til god klima- og miljøpolitikk.