Frps Morten Stordalen hevder i Sandefjords Blad og Tønsbergs Blad forleden at MDG ødelegger Distrikts-Norge, fordi vi ikke deler Frps bilfanatisme. For Frp skal bilen ha forrang, uansett, og fortsette å settes på topp i prioriteringshierarkiet. Nullvekstmålet i biltrafikken har etter hvert blitt noe alle partier har fulgt MDG og sluttet opp om — bortsett fra Frp.

For MDG er bilen et transportmiddel, som må vurderes opp mot andre transportmidler. Det er ikke en menneskerett å påføre barna våre lungesykdommer, slippe ut CO2, ta opp verdifull plass og senke livskvaliteten i byene
Det er i de fleste byer biltrafikken som fører til de desidert største klimagassutslipp. Faktisk utgjorde dette iflg. SSB så mye som hele 75 % av alle utslipp i Sandefjord by i 2015. (Ref. Kommuneplan for klima og energi 2019-2031).

Bil i by er den overlegent minst samfunnsøkonomiske måten å frakte folk på, og også el-biler lager helseskadelig svevestøv og tar plass.
I distriktene er utfordringen en annen. Derfor har MDG programfestet å utbedre og sikre veinettet i distrikts-Norge. Vi vil heller bruke penger på nødvendig utbedring og rassikring av eksisterende veier som er viktig for sikkerhet og framkommelighet enn nye store og dyre motorvei-prosjekter.

For folk i mange distrikter vil bilen også i fremtiden være et viktig reisemiddel. Det er ikke et problem, så lenge vi kjører uten utslipp - derfor vil vi bygge 1000 hurtigladestasjoner i året, og gi 170 millioner til leasingstøtte for elbil.

Samtidig må kollektivtilbudet styrkes og sykkelveiene bli flere og tryggere i byene våre, og vi må se på smartere løsninger for en billigere og mer effektiv kollektivtrafikk i distriktene. Derfor foreslår vi å bruke 7 milliarder mer for å gjøre det enkelt og billig å reise kollektivt over hele landet. Buss, båt og bane må gå oftere, mer fleksibelt og drives mer effektivt. Slik klarer vi å ha to tanker i hodet på en gang. Vi får mer for pengene og gjør samferdselen smartere og mer sosialt utjevnende. Det er god distriktspolitikk!

Ironien er at det er «bilpartiet» Frp som har stemt for flest bompengeprosjekter, mens MDG har stemt for færrest. At Frp nå kjenner på opprøret fra folk som ikke syns dette er akseptabelt, er ikke mer enn fortjent. Men det blir flaut når Stordalen prøver å skylde på MDG for en situasjon Frp selv har skapt. Frp skyver på denne måten regninga over på klimaet og de som har minst.
At Bompengepartiet BNP har hatt en så voldsom fremgang og Frp har opplevd en tilsvarende nedgang på meningsmålingene de seneste måneder faller nok Stordalen og Frp tungt for brystet.

Det at partiet så tydelig møter seg selv i døra i bompengesaken skyldes i hovedsak at de har stemt for alle de store veiutbygginger i landet og dertil hørende finansiering med dyre bompenger. Da må partiet heller innse at de har lovet formye i forhold til de fleste av disse veiutbyggingene, og heller sørge for å redusere disse til et nivå som det vil være omforent forståelse og aksept for hos folk flest.
MDG gjør det motsatt. Landsmøtevedtaket vårt om karbonavgift til fordeling (KAF), som Stordalen ikke liker, vil komme folk flest til gode. De som forurenser mest, vil derimot måtte betale mer — slik det bør være og som faktisk også står i Frp prinsipprogram (s. 12): «Vårt prinsipp er at den som forurenser, skal betale». MDG mener det er en kraftig reduksjon av forurensning og et levelig klima i fremtiden som er og blir det viktigste på den politiske agenda, både lokalt, nasjonalt og globalt.