Vi har lenge sett tegn til at folkevalgte, medlemmer og sympatisører av Miljøpartiet De Grønne har innsett hvilken betydning det europeiske samarbeidet har for å løse store klima- og miljøutfordringer både i Europa og globalt. Stortingspartiet støttet blant annet det store flertallet i vår nasjonalforsamling som gikk inn for et utvidet energisamarbeid i Europa, ACER.


Under Europabevegelsens landsmøte i Oslo sist helg ga denne utviklingen seg konkrete utslag under valget på styre for de neste to årene. Hanna Marcussen fra MDG, byråd i Oslo og talsperson for partiet mellom 2008 og 2014, ble enstemmig og med akklamasjon valgt inn som nytt styremedlem. Som varamedlem ble valgt Øyvind Strømmen, også han MDGer fra fylkespartiet Vestlandet.

Hanna Marcussen uttalte at hun var gått fra å være motstander av EU til å bli en varm Europa-tilhenger.

– EU er ikke problemet, men en del av løsningen. EU har en fungerende, praktisk miljøpolitikk. EU er en drivkraft for stadig strengere miljøkrav som gjennomføres i medlemslandene. Skal Parisavtalen lykkes, er EU helt avgjørende, sa hun.

Europabevegelsen i Vestfold og Telemark forbereder nå et klimamøte hvor Hanna Marcussen deltar. Vi har lenge sett tegn til en gryende forståelse for hvor viktig et forpliktende samarbeid og integrering i vår verdensdel er – i en tid der demokrati, frihet, fred, solidaritet og likeverd er viktigere å forsvare enn på lenge. Vi har sett hvordan mer populistiske og nasjonalistiske krefter har vunnet fram de siste årene. Det er en farlig utvikling. For å løse de store globale utfordringene i forhold til miljø og klima, sikkerhet, migrasjon og fattigdom trenger vi mer samarbeid i Europa og internasjonalt, og ikke mindre.

Europabevegelsen er i vekst. Etter noen år med synkende medlemstall er trenden snudd, og i de siste årene har organisasjonen lagt på seg med 10 prosent hvert år, drøyt 500 bare i 2019. På Europakonferansen som ble arrangert forut for selve landsmøtet fredag 18. oktober, var temaet «Byenes klimaansvar».

Utgangspunktet var Oslos status som europeisk miljøhovedstad i 2020, og hvilke grep som er tatt for å gjøre byen grønnere og mer miljøbevisst. Innledere var sentrale politikere i hovedstaden og på Stortinget, ambassaderåd Wolfgang Behrendt ved EU-delegasjonen i Norge og den kjente Europaformidleren, journalist Sten Inge Jørgensen. Temadagen ble avsluttet med en panelrunde bestående av representanter for ungdomspartiene og lederen i Europeisk Ungdom.

Lokallaget Europabevegelsen i Vestfold og Telemark var aktiv under landsmøtet, og la fram flere uttalelser, som alle ble oversendt sentralstyret for videre behandling. De handlet om utredning av alternativer til EØS-avtalen og et ønske om at ministerposten for EØS- og EU-saker blir gjenopprettet.
Europabevegelsen er en partinøytral bevegelse med god partipolitisk balanse i sine øverste organer. Leder Heidi Nordby Lunde er stortingsrepresentant for Høyre. Nestleder Irene Johansen representerer Arbeiderpartiet. I styret er det medlemmer som sogner til MDG, Venstre og fagbevegelsen.

Vi er stolte over å få arbeide for et tettere og bedre samarbeidende Europa, for fred, velferd, likestilling og menneskerettigheter. I en tid med Brexit-kaos, selvhevdende stormakter og press mot demokratiske institusjoner, er det Europa og våre hevdvunne tradisjoner vi bør samle oss om.